Banka HesaplarıBağış Yap

5.Koordinasyon Toplantımız yapıldı

5.Koordinasyon Toplantımız yapıldı

Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan, Temsilciler ve Gönüllülerle birlikte olduğumuz “Koordinasyon ve İstişare Toplantısı” 3-5 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Anadolu’daki tüm temsilci ve gönüllüler birebir davet edilerek katılım sağladıkları toplantıya, Avrupa’dan Yardımeli Avrupa’yı temsilen Avrupa Koordinatörü Hayriye Tufanoğlu katılım sağladı.

Katılımcıların teşrifi ile birlikte yapılan kahvaltı sonrası, Kur’anı Kerim tilaveti ve mealinin sunumu ile program başladı.

Programa katılan temsilcilerin her biri söz alarak, kısaca kendilerini tanıttılar ve duygularını paylaştılar.

Birlikte yapılan faaliyetlerden ve projelerin tanıtımından oluşan sinevizyonun gösterimi esnasında duygusal anlar yaşandı.

Daha sonra Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Sadık DANIŞMAN, açılış konuşmalarını yapmak üzere söz aldı. Katılımcılara teşriflerinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı : “ Derneğimiz kurulduğu günden bu tarafa ilkeleri, vizyonu ve misyonu çerçevesinde insani yardım faaliyetlerine devam etmektedir. İlahi sınırlara riayet, şeffaflık, hesap verilebilirlik vazgeçilmez ilkelerimizdendir. Yapılan tüm faaliyetlerimizde insanların dini, ırkı, mezhebi vb. sorgulanmamıştır. Bizim sorgulamamız, mağdur mu, yetim mi, ihtiyaç sahibi mi, garip mi, biz ne yapabiliriz.. bu çerçevede olmaktadır. Yasal mevzuat ve tüzüğümüz çerçevesinde faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Her yıl düzenli yaptığımız koordinasyon toplantımızı 2 yıldır pandemi nedeniyle yapamadık. Toplantı yeri ile ilgili uzun araştırmalar ve istişareler sonucunda Genel Merkezimizde yapılmasına karar verdik. Bu mütevazi mekanda sizleri ağırlamak, merkezimizi daha yakından sizlere tanıtmak, tanışma ve kaynaşmamıza vesile olmasını amaçladık. Eksiğimiz ve oluşabilecek aksaklıklar için hoşgörünüzü istirham ediyoruz. Bizler kendimize hep şu soruyu soruyoruz ve birbirimize hatırlatıyoruz: Biz bu imtihanın neresindeyiz..? Bize düşen görev ve sorumluluklarımızın ne kadarını yapabiliyoruz, daha fazlasını yapabilir miyiz? Sizler de bu soruları kendinize sormalısınız ve öz eleştirilerinizi sürekli yapmalısınız. Yükümüz çok ağır, imkanlarımız kıt maalesef. Birlikte iş yapabilme ahlakını geliştirmemiz gerekiyor. Sizler bizim taşradaki elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımızsınız. Bölgenizdeki gelişmelerden ve ihtiyaç sahiplerinden sizler sorumlusunuz. Geçen koordinasyon toplantılarında konuştuğumuz ve aldığımız kararlar vardı : Ödüllendirme ve Temsilci ek kitabı. Temsilcinin görev ve sorumluluklarını özetleyen, yasal mevzuatı hatırlatan el kitabı sizlere ulaştı. Faklı kategorilerdeki ödüllendirme programızı da yarın inşallah icra edeceğiz, ödülleri takdim edeceğiz.” Yapılan ve devam eden proje ve faaliyetler hakkında kısa bilgiler veren Dr. Sadık Danışman, bu faaliyetlerin yapılmasında emeği geçen herkese ve katılımcılara bir kez daha teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Dernek Genel Müdürü Bahri Bulut, program akışı, program detayları ve program boyunca dikkat edilmesinde faydalı olacak konuları katılımcılara hatırlatarak, teknik konular hakkında bilgiler aktardı.

Yardımeli Avrupa Koordinatörü Hayriye Tufanoğlu, Avrupa’daki dostlardan getirdiği selam ve duaları katılımcılarla paylaşmak üzere kısa bir selamlama konuşması yaptı. Ve Yardımeli Avrupa faaliyetleri hakkında kısa bir bilgi aktardılar.

Yardımeli Hanımlar Birimi Başkanı Özgül Üzümcü Hanımefendi de, katılımcıları selamladı ve yeni bir oluşum ve faaliyet programı içerisinde olan Hanımlar Birimi hakkında bilgiler aktardı. Yapılacak faaliyet ve organizasyonlarla ilgili temsilcilerimizden destek talep ettiler.

Başkan Yardımcımız Nuri Çalışkan Hoca, sorumluluk bilinci konulu sunumunu gerçekleştirdi:” Kötünün en kötüsü organize olmuş kötüdür. Dolayısıyla, iyinin de en iyisi, organize olmuş iyidir. Sorumluluk Kur’ani deyimle takvadır. Takvanın zıddı adavettir. Birr, aklımıza gelen tüm iyilikleri ve güzellikleri kapsar. Tüm bu iyilikleri ve güzellikleri takva ile hayata dönüştürmelisiniz. Kandilden ışık bekliyorsak, yağ eklememiz lazım. Topraktan bir şeyler bekliyorsak, tohum ekmemiz lazım. İnsandan merhamet, iyilik, şefkat ve güzellik bekliyorsak insana takvayı vermemiz lazım. Kandilin yağı onun takvası, tohum toprağın takvası, insanın sorumluluk bilinci onun takvasıdır. Takva, sorumluluk bilinci ve duyarlılıktır. Toprağa tohum ne kadar zorunlu ise, insan için de takva o derece önemlidir. Takva kelimesi hep ismi fail olarak gelmiştir. İsmi meful olarak gelmez. Yani takvalı kılınmış insan yoktur. Zira, dinamik enerjimizle uygulayacağımız sorumluluklarımızla takvalı olunur. Takvalı olmak %100 bizim kendi elimizle mümkündür. Yoksa takvalı kılınan kimse yoktur. Yükümüz ve sorumluluğumuz ağır dostlar. Bir türkü vardır: Yürüyoruz dikenlerin üstünde..” diye devam eder. Bu türküyü her dinlediğimde takva aklıma gelir. Bu yol zor, meşakkatli. Ama nebevi bir yol.. Hılful Fudul, Sevgili Resulümüzün de içinde bulunduğu erdemliler hareketi idi. Ne mutlu size, günümüz Hılful Fudulu, erdemliler topluluğu sizsiniz. Gazamız, emeğimiz, bedelimiz, sorumluluğumuz, takvamız ve duyarlılığımız mübarek olsun inşallah.. Allah’a emanet ediyorum.” Dedi.

Başkan Yardımcımız Ali Osman Emrehan beyefendi, yıllarca farklı mecralarda teşkilat işleri ve teşkilatlanma üzerine yaptığı çalışmalarını ve birlikte iş yapabilme becerileri üzerine yaşanmışlıkları ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. “Bugün birçok yerde bu tür toplantılar yapılmakta. Bu bir bayi toplantısı değil. Nasıl daha iyi hizmet edebilirim, daha iyi ve daha çok isabetli hayr yapabilirim, insanlara nasıl yardımcı olabilirimin konuşulduğu bir toplantı. Halis niyetlerle bir araya gelmiş mümtaz bir toplulukla birlikte olmaktan dolayı hamd ediyorum. Teşkilat, aynı amacı, aynı ideali gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş insanların oluşturduğu bir topluluk, bir mekanizmadır. Teşkilatlarda birinci görev; Genel Merkezde yapılan bir işi, bir projeyi, çalışmayı, duyuruyu, en ücra köşedeki muhataba aynı heyecan aynı enerji ile ulaştırılmasıdır. Sahada her birimiz farklı manzaralarla, farklı olaylarla karşılaşabiliriz. Bu bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, güçlerin birleştirilmesine katkı sağlayacak ve gereksiz sarf edilecek enerjilerin önüne geçecektir. Birlikte olduğumuz ve beraber çalıştığımız sürece, bereketini de göreceğiz mutlaka. Bulunduğumuz ilde, ilçede iyi bir tarama yapabiliriz. Yangında ilk kurtarılacaklar listesi gibi, en ihtiyaçlı kimselerden başlayarak bir envanter oluşturabiliriz. Bizlere gelen emanetleri, hiç bekletmeden, hemen yerine ulaştırılması gerekir. Allah gayretinizi kabul eylesin.” Dedi.

Yönetim Kurulu Üyemiz Av.Zeynep Kola Çağış Hanımefendi, Dernek çalışmalarında yasal mevzuat, hukuki çerçeve hakkında katılımcılara sunum gerçekleştirdi. Soru –cevap şeklinde interaktif devam eden sunumda, pratik uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve dikkat edilmesi gereken hassasiyetlere dikkat çekildi. Özellikle aynı gemide ve camdan bir fanusun içerisinde hep beraber bulunuyoruz. Ve yapacağımız her bir hareket birbirimizi direkt etkilemekte. Dolayısıyla dikkat ve hassasiyetlerimizi göz ardı etmeden, çalışmalarımıza devam edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz  YMM Mehmet Fatih İslamoğlu Beyefendide, dernek faaliyetleri esnasında mali açıdan dikkat edilmesi gereken konular ve denetim süreçleri hakkında katılımcılara sunum gerçekleştirdi. Sahada yapılan faaliyet ve yardımların ulaştırılması sırasında düzenlenmesi gereken evrak ve tutulması gereken kayıtlarla ilgili örnek matbu belgeler üzerinden tavsiye ve ikazlarda bulundu. Yapılan yardım faaliyetlerin  sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi için, kayıt sisteminin ve düzenlenmesi gereken belgelerin ihmal edilmemesi ve hassas davranılması hususunda hatırlatmalarda bulundu.

Verilen çay ve ikram arasından sonra, program 3.oturumu ile devam etti. Genel Koordinatör Osman İlhan Beyefendi, temsilciler ile ilgili irtibat, çalışma esasları, uygulamada karşılaşılan problemlere yönelik, sunumunu gerçekleştirdi. Hazırlanan Temsilci El Kitabına özellikle vurgu yapan Osman İlhan, “kitapçıktaki bilgiler birçok problemin çözümüne katkı sağlayacaktır. Ama yine herhangi bir problemde Genel Merkezimizle istişare etmekten çekinmeyin” diye tavsiyelerde bulundu.

Dernek Genel Müdürümüz Bahri Bulut Beyefendi, 2022 yılı kurban kesim ve dağıtım organizasyonu hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Hazırlık ve planlama aşaması hakkında detayları paylaşan Müdürümüz, uygulama esnasında hepimize çok fazla görev düştüğünün altın çizdi. Yürek coğrafyamızın farklı bölgelerinde bizleri bekleyenlerin olduğunu ve bu beklentinin boşa çıkarılmaması adına sorumlu davranmamız gerektiğinin altını çizdi. Organizasyonla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını ve 21 farklı bölgede kesilecek kurbanlar için de bu yıl da meyve fidanlarının dikileceğini katılımcılara hatırlattı.

Günün sonunda, Mustafa İslamoğlu Hocamızın, “vicdan” konulu dersi, katılımcıları farklı duygulara sevk etti. Vicdan konulu dersten notlar :

-       Vicdan kelime olarak Sevgili Resulümüzün dilinden sadır olmamıştır. Kur’an’da da “vicdan” olarak hiç geçmez.

-       Ama Kur’anı Kerimde vicdan kelimesinin karşılığı ifadeler geçmektedir.

* Yönlendirici, sevk edici

* Çağırıcı, seslenici, içerden bağıran

* Muhasebeci

* Yanan yürek, yanan iç..

- Vicdanına danış, zira vicdan yalan söylemez

- Mesele vicdanın olup olmaması değildir; asıl mesele vicdanın aktif olup olmamasıdır.

- İnsanoğlu istismar ederken de acıyı, yani vicdanı kullanmaktadır. Vicdanın yalanı bile çok ilgi görmekte maalesef.

- Vicdanı istismar edenler, vicdana en büyük darbeyi vurmaktadırlar.

- Vicdanı öldürmenin en acımasız yolu, vicdanı istismar ederek öldürmektir.

- Vicdansızlık var mıdır ? Psikolojide buna “psikopat” denilmektedir.

* Psikopat, empati kuramaz, yalanı ahlak haline getirmiştir, narsisttir(kendine aşık),    utanmaz, tövbe edemez, pişmanlık duygusu yaşamaz, acıma hissi duymaz, korku duymaz-dolayısıyla cezalar onu engellemez…

- Vicdanın kötüye kullanımı da mümkündür: Vicdan takıntısı-vicdan hastalığı

- Vicdan takıntısı övünülecek bir konu değildir. Denge ne muhteşem bir şeydir.

- Vicdan eğitimi – yönetimi üzerinde durulması gereken çok önemli bir husustur.

- Vicdansız bir akıl, bir canavar ortaya çıkarırken; akılsız bir vicdan, bir kaçık ortaya  çıkarabilir.

- Her insanın vicdanı farklıdır, vicdanın tonları vardır. Herkesin vicdanını eşitlemeye çalışmak olmaz. Herkesten aynı tepkiyi beklemek doğru değildir.

- Vicdansız olup olmadığına karar vermeden önce; o kişinin vicdanının hangi taraftan çalıştığına bakmak lazım.

- Vicdan dediğimiz yerde, ahlak vardır. Fıtrat, vicdanın temel taşıdır.

- Tutarlılık ahlaklılıktır; tutarsızlık ahlaksızlıktır.

Programın 2.günü ilk oturuma başlamadan önce bazı kategorilerde gayret ve çalışmalarından dolayı temsilciliklere ödülleri takdim edildi:

Ankara Şube                        : Su kuyusu Projesi

Bursa Tems.                        : Kardeş Aile ve Yetim Eğitim Destek Projesi

Diyarbakır Tems.                 : Yetimlere Bayramlık Kıyafet Projesi

Kahramanmaraş Tems.     : Kurban Organizasyonu Projesi

Malatya                                 : Ayni ve nakdi yardımların ulaştırılması

Daha sonra söz temsilcilere verilerek; öneri, soru ve ikazlarını katılımcılarla paylaşmaları sağlandı. Temsilcilerden gelen soru, tavsiye ve ikazlar,  Dernek Başkanı Dr.Sadık Danışman ve Genel Müdür Bahri Bulut tarafından cevaplandı ve gerekli notlar alındı.

Öğleden sonraki oturum, İstanbul Boğazında tekne gezisi ile devam etti. Tüm katılımcıların iştirak ettiği boğaz gezisi esnasında Doç.Dr.Emre Dorman Hocamız da, aramıza katılarak bir konuşma yaptı.

Hep beraber bir araya gelerek yenilendik. Birbirimizi daha yakından tanıdık, birlikte hasbihal ettik, çay içtik, yemek yedik, dertleştik, eksiklerimizi konuştuk, aksayan yanlarımızı gündeme getirdik. Eleştirilerimizle birlikte güzel yanlarımızı, aksayan yanlarımızla birlikte faal yanlarımızı birbirimize söyledik ve daha iyi olmak adına motivasyon kazandık.

Katılım sağlayan tüm Yardımelleri’ne, tüm dostlarımıza, tüm kardeşlerimize, tüm yüreği güzel insanlara tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun.Yemek ve çay ikramı ile program nihayete erdi.

Paylaş