Banka HesaplarıBağış Yap

6. Genel Kurul Toplantısı

6. Genel Kurul Toplantısı

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği 6. Olağan Kongresi'ne Çağrı...

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği 6. Olağan Kongresi, 27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 17.00’da Topkapı Mh. Kahalbağı Sk. No:49 Fatih/İstanbul adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde (Tüzüğün 13. Maddesi gereği 2. Toplantı 60 gün içinde yapılır) 22 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 15.00'da aynı adreste aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

 

GENEL KURUL GÜNDEM
 • Açılış
 • Divan başkanlığının oluşturulması
 • Açılış konuşması (Dernek  Başkanı)
 • 2017-2018 yılı faaliyet raporunun okunması
 • 2017-2018 yılı gelir gider raporlarının okunması
 • Yönetim Kurulunun raporunun okunması
 • Denetim Kurulu raporunun ibrası
 • Tüzük Değişikliği
 • 2019-2020 yılları tahmini faaliyet  programının okunması ve onaylanması
 • 2019-2020 yılları tahmini bütçenin okunması ve onaylanması
 • Yönetim, denetim ve disiplin ve danışma kurul üyelerinin seçilmesi
 • Dilek, temenni ve kapanış  
Paylaş