KARDEŞ AİLE PROJESİ

Projenin kapsamı yeryüzünün tüm coğrafyaları olmakla beraber, “yakından başlama” ilkesi çerçevesinde Anadolu’dan Balkanlar’a, Asya’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Kafkaslara kadar uzanan yakın bölgemizin mazlum, mağdur ve muhtaç insanına öncelik tanınacaktır.

PROJENİN AMACI

 • Büyük ailemiz olan insanlık ailesinin mensupları arasında kardeşlik hukuku çerçevesinde dayanışma ve yardımlaşma uygulamalarını yaygınlaştırmak,
 • Hayat standardı yüksek ve orta olan aileler ile mağdur, muhtaç, yoksul ve mazlum aileler arasında “manevî kardeşlik” köprüleri kurmak,
 • Bu “manevî kardeşlik” köprülerini sadece ülke içinde değil, dünyanın tüm ülkelerindeki mağdur ve muhtaç aileleri kapsayacak şekilde tesis etmek.

PROJENİN HEDEFLERİ

 • Hayır medeniyetinin yaygınlaşmasına ve tüm dünyada yerleşmesine katkıda bulunmak,
 • Büyük ailemizin bireyleri olan bütün dünya halkları arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilincini yaygınlaştırmak,
 • İnsanlıkta eş ve dinde kardeş olmanın gereğine uygun davranma alışkanlığını yaygınlaştırmaya katkıda bulunmak,
 • Küresel bir şefkat hareketine dönüşmek için biteviye çalışmak,
 • İlkelerinden taviz vermeden ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yardım organizasyonlarıyla iş ve güç birliği yapmak,
 • Gücün ve güçlünün değil, hukukun ve haklının muteber olduğu bir dünyanın oluşmasına katkı sağlamak,
 • Toplumun temel taşı olan ailenin cehalet, mağduriyet, yoksulluk ve yolsuzluk karşısında ezilmesine engel olmak için mücadele etmek,
 • Doğal afet, savaş ve işgallerde, her ne sebeple olursa olsun mağdur ve muhtaç duruma düşmüş ailelere ulaşmak ve onlarla dayanışmak,
 • Sonuçlarla boğuşmak yerine sebepleri keşfederek küresel ölçekte çözümler geliştirebilmek için ilmi çalışmalar yapmak ve yaptırmak.