BAĞIŞ SEPETİNİZ

Bağış sepetiniz boş

bağış güvenlik
KARDEŞ AİLE

Paylaşmanın, çoğalmanın, artmanın ve arınmanın ifadesi...

Kardeş aile projesi; kültürümüzde ensar ve muhacir kardeşliğinden ilham almış bir projedir. Projenin kapsamı yeryüzünün tüm coğrafyaları olmakla beraber, ''yakından''başlama'' ilkesi çerçevesinde Anadolu'dan Balkanlar'a, Asya'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar uzanan, yakın bölgemizin mazlum, mağdur ve muhtaç insanlarını kapsamaktadır.

Doğal afet ve savaşların da etkisiyle sayıları gitgide artan mağdur ve muhtaç aileleri sevindirmek için Yardımeli tarafından geliştirilen bu proje, hayırsever insanların desteğiyle hayat buldu.

Türkiye, Somali, Filistin, Pakistan, Bosna, Suriye, Sudan, Afganistan, Bangladeş, Arakan ve dünyanın bütün mazlum coğrafyalarındaki kardeşlerimize ulaşmaya çalıştık.

Projenin amaçları;

  • Büyük ailemiz olan insanlık ailesinin mensupları arasında kardeşlik hukuku çerçevesinde dayanışma ve yardımlaşma uygulamalarını yaygınlaştırmak,
  • Hayat standardı yüksek ve orta olan aileler ile mağdur, muhtaç, yoksul ve mazlum aileler arasında “manevî kardeşlik” köprüleri kurmak,
  • Bu “manevî kardeşlik” köprülerini sadece ülke içinde değil, dünyanın tüm ülkelerindeki mağdur ve muhtaç aileleri kapsayacak şekilde tesis etmek.
     

Bölgelere Göre Kardeş Aile Ödemeleri

Türkiye 750 TL 25 € 25 $
Filistin 750 TL 25 € 25 $
Suriye 750 TL 25 € 25 $
Bosna 750 TL 25 € 25 $
Arakan 600 TL 20 € 20 $
Afganistan 600 TL 20 € 20 $
Moritanya 600 TL 20 € 20 $
Pakistan 600 TL 20 € 20 $
Somali 600 TL 20 € 20 $
Sudan 600 TL 20 € 20 $

KARDEŞ AİLE

Hayat standardı yüksek ve orta aileler ile yoksul ve mazlum aileler arasında ''manevi kardeşlik'' köprüleri kuruyoruz.