BAĞIŞ SEPETİNİZ

Bağış sepetiniz boş

bağış güvenlik
SU KUYUSU - HİSSELİ

İnsanın damarlarındaki kan, hayatının devamı ve sağlığı için ne kadar önemli ise, canlı hatta cansızlar için de su o kadar önemlidir. İnsanlar ancak bol ve temiz su kaynağı olan yerlerde rahatça yaşayabilirler. Bitki ve hayvanlar ister yabanî ister ehlî olsun, su sayesinde hayatlarını sürdürebilir.

Üzerinde yaşadığımız dünyamızda mevsim değişiklikleri, doğa olayları, şiddetli kuraklık, olumsuz sağlık şartları, sel, deprem vb. gibi nedenlerle temiz su şebekelerinin bozulması birçok sorunu da beraberinde getirmiştir.

Özellikle temiz su kaynaklarına ulaşamamanın sonuçları olarak salgın ve bulaşıcı hastalıklar ya ölümleri artırmış ya da insanların sağlık problemlerini çoğaltarak sakat ve yatalak kalmalarına neden olmuştur. 

 

Hisseli Su Kuyusu Projesi Nedir?

Günümüz ekonomik koşulları göz önüne alınarak ortaya çıkan Hisseli Su Kuyusu Projesi’nde ki amaç; hayır sahiplerinin bütçelerine uygun şekilde bağışlarını gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Hayır sahibi, 5 eşit hisseye bölünen su kuyusundan bir veya birkaç hisse alarak bu hayra ortak olabilir. Su kuyusunun açılmasın ardından her hisse sahibinin hissesi adedince yazılmasını istediği bir isim (toplamda 5 isim) kuyu tabelasına yazılacak.

Kuyunun açılma süreci hisselerin tamamlanmasının ardından 4-6 ay arasındaki bir sürede tamamlanmaktadır. Bu süreçte dernek tarafından bağışçılarına belirli aralıklarla bilgi verilecektir.

 

Hisseli Su Kuyusu Açılan Ülke ve Hisse Bedeli Nedir?

Pakistan Su Kuyusu 2000$ - Bir Hiise Bedeli 400$

 

Su Kuyularının Kullanım Ömrü, Korunması ve Tamiratı

Su kuyularının kullanım ömrü, yer altı su rezervlerine, iklim değişikliklerine, kullanım yoğunluğuna ve dış etkenlere (savaş, doğal afet vb.) göre değişebilmektedir. Bu sebeplere bağlı olarak standart bir su kuyusunun ömrü ortalama 5 ilâ 10 yıl arasında değişmektedir.

Su kuyularının kontrol ve bakımı 5 yıl süreyle DERNEĞİMİZ tarafından yapılmakta, 5 yılın sonunda su kuyularının sorumluluğu bölge halkına devredilmektedir.

SU KUYUSU - HİSSELİ

Pakistan’da, 5 eşit hisseye bölünmüş su kuyularından bir veya birkaç hisse alarak bu hayra ortak olabilirsiniz.