Banka HesaplarıBağış Yap

Bağışlarınız Nasıl Değerlendiriliyor

Bağışlarınız Nasıl Değerlendiriliyor

Bağışlarınız Nasıl Değerlendiriliyor?

Öncelikle , gelen bağışlar  geliş amaçlarına göre, proje bazlı sınıflandırılıyor. Kesinlikle Proje kapsamında harcamalar yapılmaktadır. Derneğin genel giderleri kapsamında ayrılan miktar dışındaki tüm bağışlar, proje kapsamında  kullanılır. Eğer proje henüz gerçekleşmemiş veya fizibilite çalışmaları devam ediyorsa,  o proje kapsamında gelen bağışlar  bankada ayrı bir hesapta tutulur. Zamanı gelince kullanılır.

Gerek ihtiyaç sahiplerine yapılan nakdi yardımlar, gerekse diğer tüm projeler, öncelikle gerekli tahkikatlar , ön hazırlık ve projeler  yapıldıktan sonra  komisyonlar ve Yönetim Kurulunun onayı ile  harcamalar yapılır. Her türlü faaliyete ilişkin evrak, form, teslim tutanağı, fotograf, video görüntüsü temin edilir ve dosyalanır.

Paylaş