Banka HesaplarıBağış Yap

Derneğimizin II. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Derneğimizin II. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Derneğimizin II. Olağan Genel Kurulu , kurucularımız ve misafirlerimizin iştiraki ile Akabe Vakfı Konferans Salonunda yapıldı

Derneğimizin  II. Olağan Genel Kurulu , kurucularımız ve misafirlerimizin iştiraki ile Akabe Vakfı Konferans Salonunda yapıldı. 2007-2008-2009 yıllarının  değerlendirildiği ve  raporlandığı olağan genel kurulda,  2010-2011-2012 yıllarının da planlaması yapıldı ve hedefler belirlendi.

Divan Başkanlığını, dernek kurucularımızdan Fethi Güngör’ün yaptığı genel kurulda, Dernek BaşkanımızDr.Sadık Danışman açılış ve  selamlama konuşması yaptı. Geride kalan 3 yılın kısa bir değerlendirmesini yapan Sn.Danışman,  katılımcılara fiili ve kavli destek - duaları için teşekkür etti, derneğin kuruluş ilke ve amaçlarından bahsetti: “Eksende insan düşüncesini merkeze alan derneğimiz,   bu anlayış çerçevesinde , ırkına, diline, dinine , mezhebine , meşrebine bakmadan, eğer yardıma muhtaçsa, mağdur,yetim,öksüz ise, imkanlarımız ölçüsünde o kişiye sahip çıkmayı görev bildik. Karnı ile birlikte, kalbini ve kafasını  da doyur  ilkesi ile , eğitim ve bilinçlenme alanında da  bir çok faaliyetimiz olmuştur.” Yapılan faaliyetleri özetleyen Dernek Başkanımız konuşmasının son bölümünde katılımcılardan isteklerini bildirdi: “ Sizlerden özellikle istirham ediyoruz : Yardımelimizi tavsiye edin, önerin .Bizleri denetleyin, kontrol edin, sorgulayın. Biz bundan rahatsızlık duymayız, bilakis memnun oluruz. Öneri , tavsiye ve ikazlarda bulunun. Proje geliştirmede, uygulamada bize fikirler verin , destek olun. Yapmış olduğumuz etkinlik, program ve gezilere vaktiniz elverdiğince katılım sağlayın. Her türlü destek ve katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ediyor, Allah’a emanet ediyorum.”

 Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra dilek ve temenniler bölümünde katılımcılar söz alarak görüşlerini ifade ettiler :

Mustafa Karahasanoğlu : Öncelikle genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum. Raporların okunması sırasında benim dikkatimi çeken bir   konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Genel yönetim giderleri toplamı , toplam gelirlerin %6-7 ‘si civarında. Bu oran gerçekten çok önemli. Bu demektir ki, gelen bağışların tamamına yakını ( %95 civarı)  amacı doğrultusunda kullanılmış ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış. Bu anlamda ben emeği geçenleri tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Yeni seçilen yönetim kuruluna da başarılar diliyorum.” 

Prof.Dr. Nihat Bengisu: Eğitim alanında da faaliyet gösteriyoruz. Bunun ayrı bir birim tarafından  yürütülmesi mümkün olabilir mi? Öğrenci yurtları konuşuldu, bu proje öğrenci bursları ile desteklenmeli.Faaliyet alanlarımızı çok dağıtmadan, belli bir alanda yoğunlaşıp , uzmanlaşmak mümkün olabilir mi?Kumbara çalışması da daha koordineli ve sistemli yapılmalı. Çalışmalardan dolayı yöneticileri ve çalışanları tebrik eder, başarılar dilerim.

Şükrü Can :  Çalışma ve faaliyetlerimizde TİKA,BM gibi kurumlarla işbirliği geliştirilmeli, ortak projeler yapılmalıdır. Tanıtım ve materyal  noktasında biraz daha ağırlık verilmeli, özellikle Anadolu ayağımız tanıtım açısından güçlendirilmelidir.

Divan Başkanlığının genel kurulun  istişare amaçlı her yıl toplanması, seçimli genel kurulun 3 yılda bir toplanması önerisi katılımcılar tarafından da uygun görüldü.

Yardımeli Derneği 2. Olağan Genel Kurul toplantısı, yapılan konuşmaların, dilek ve temennilerin ardından yeni yönetim kurulunun seçilmesiyle sona erdi. Yardımeli Derneği yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu : Dr. Sadık Danışman, Selim Akgün, Osman İlhan, Erdoğan Karacakaya, Salih Değirmenci, Adnan Mutlu, Abdullah Topgül, Mustafa Karaca, Şükran Dinç, Şenay Dinçel, Gülay Gökel.

Paylaş