Banka HesaplarıBağış Yap

Dünyanın Kör Olan Vicdanı:GAZZE

Dünyanın Kör Olan Vicdanı:GAZZE

Yardımeli Derneği Başkanı Dr. Sadık Danışman TGTV ve İDSB Sivil Toplum Kuruluşları’nın basın toplantısında konuştu.

TGTV ve  İDSB Sivil Toplum Kuruluşları’nın Gazze ile İlgili yaptığı basın açıklamasında Yardımeli Derneği Başkanı Dr Sadık Danışman şunları ifade etti;

Siyonistler tarafından Gazze’ye yapılan vahşi saldırılar Dünya televizyonları ekranında tüm dünyanın gözü ününde cereyan etmektedir. İsrail siyonizminin  katillerinin  Gazze halkına uyguladığı bu vahşi saldırılarına bir örnek ile saldırıların boyutunu özetlemek istiyorum.

Siyonist kabinede bir bakan şunları söylüyor;Çocukları ,bebekleri öldürün aynı zamanda anneleri de öldürün, hamile kadınları da öldürün. Firavun döneminde  zulmün boyutu  doğacak tüm erkek çocukları öldürmekti. Şimdiki Siyonist firavun zulmü, çocukların yanı sıra anneleri de katletme boyutuna kadar ulaşmıştır.

Ben buradan,açık hava hapishanesine dönüştürülen Filistin topraklarının, Mescid-i Aksa’nın ribatında olan,çocuk,kadın,genç,yaşlı, zulme karşı direnen tüm  Gazzeli kardeşimi selamlıyorum.

Gazze halkının,üzerine düşen görevi  yaptığını görüyoruz. Tüm Gazze halkı tüm imkansızlıklara rağmen iman gücü ile zulme karşı  canları pahasına direniyor. Karadan saldırıları püskürtüyorlar ve Siyonist saldırılara ellerindeki imkansızlıklara rağmen karşılık veriyorlar.Allah onlardan razı olsun . Evet onlar  ümmet adına güçleri ve imkanları ölçüsünde üzerlerinde düşeni yapıyorlar.

Ya bizler ümmet olarak ne yapıyoruz?. Her şey dünyanın gözü ününde yaşanıyor. Gazze’de insanlık dramı yaşanmakta.Sivil halk üzerine Siyonistler  1945 yılından beri Filistin’de bu saldırıları ve bu katliamları hep yapmışlardır.Cenin’de,El-Halil’de,Kudüs’te Nablus’ta,Gazze’de…

Batı, ABD Siyonistleri’nin Gazze halkına,Filistin halkına uyguladığı bu vahşi  katliamları sadece seyretmiştir. Bu onların insan haklarına ve İslam  ümmetine uyguladıkları çifte standartın ta kendisidir.

BM ve benzeri  kurumlar acziyet içindedir ve mazlumlardan yana tavır koyamamaktadır.

Saldırıların mübarek Ramazan ayında yapılıyor olması ümmetin onuruyla oynamaktadır. Zamanlama İsrail tarafından bilinçli olarak tespit edilmiştir.

Ambargo nedeniyle hastaneler ilaç bulamıyor. Nerede Unicef nerede Kızılhaç nerede Hilal-i Ahmer?Bunların kuruluş amaçları nedir sormalıyız.

Yardımeli olarak önemli bir-iki hususu paylaşmak istiyoruz.

Ümmet coğrafyasındaki her ülke,özellikle Gazze’ye ,Filistin’e  duyarlı ülkeler Gazze’de resmi elçilikler , temsilcilikler açsınlar.Böylece açtıkları temsilciliklere elçiliklere her türlü ihtiyacı ikmal etme konumu oluşmuş olacak.

 Bu hem Gazze halkı ile en güzel dayınışma örneği olur hem de ambargoyu yıkar.

Aynı zamanda ümmet coğrafyasındaki  STK’lar,özellikle de insani yardım kuruluşları Gazze’de ofis açmalılar.

 Yardımeli Derneği 2007 yılında,kuruluşundan 6 ay sonra Gazze’de resmi ofis açtı. Ofiste çalışan bir ekibimiz var. Kardeş aile projemiz kapsamında Gazze’de 3000’ i aşkın  kardeş ailemiz mevcut. 2008 yılından bu yana  her ay yardım yapmaktayız. Ayrıca ofisimiz Gazze’de  ihtiyaç duyulan  tüm insani yardım faaliyetlerini organize etmekte. Gazze’ye son 10 gün içinde 500 bin dolar nakit yardımında bulunduk.

Ayrıca STK başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin bir kaçının mübarek Ramazan  bayramını  Gazzeli kardeşlerimiz ile birlikte geçirmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na müracaat edip  Mısır Refah Kapısı’ndan geçiş izni almalı. Bu mazlum,acılı Gazze halkının bu zor zamanlarında ümmet kardeşlerini  yanlarında görmeleri,onlarla dayanışma içinde olmaları Gazze halkına farklı bir bayram duygusu yaşatacaktır.  Bayramı olmayan,acılı mazlum  Gazze halkına  kardeşlik günü yaşatacaktır.

 Rabbim’den  Bedir Gazvesi’ni  nasip etmesini diliyorum.

Teşekkür ediyorum. Allah a emanet olun.

Paylaş