Banka HesaplarıBağış Yap

Gönüllü Teşekküller Zirvesi Yapıldı

Gönüllü Teşekküller Zirvesi Yapıldı

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları (İDSB) iş birliğinde 28-30 Ekim 2022'de Kocaeli, Karatepe’de gönüllü teşekküller zirvesi yaptı.

Zirve sonrasında yayımlanan bildiride sivil toplum kuruluşların gençleştirilmesi, sosyal medya, mülteciler, insani yardım ve din eğitimi konularında kararlar alındı.

Zirvenin kapanış oturumunu TGTV Kurucular Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut, Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız ve İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal yönettiği toplantıda, kapanış konuşmasını İlim Yama Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı N. Bilal Erdoğan’ın yaptı.

70 STK’dan 150 temsilcinin katıldığı zirvede TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun’da “Değişen ve Dönüşen Dünyada Gönüllü Kuruluşlar” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Başkan Yardımcımız ve Genel Müdürümüz Katıldı

Gönüllü Teşekküller kapasite geliştirme ve işbirliği zirvesine, Genel Başkan Yardımcımız Ali Osman EMREHAN ve Genel Müdürümüz Bahri BULUT birlikte katıldılar.

Zirvede Başkan Yardımcımız Ali Osman Emrehan, mülteciler sorunu ve çözüm yollarına ilişkin sunumu ile, Genel Müdürümüz Bahri Bulut ise insani yardım çalışmalarında işbirliğine dair sunumu ile zirveye katkı sağladılar.

GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER ZİRVE SONUÇ BİLDİRİSİ
28-30 EKİM 2022
KARTEPE

Gönüllü Teşekküller zirvesinde, “Değişim ve Dönüşüm Çağında Gönüllü Kuruluşlar”, “Gönüllü Teşekküller Arası İş Birliği ve Yönetimi”, “Topluma Fayda Ortak Noktasında” Gönüllü Kuruluşlar ve Siyaset Kurumu Arasındaki İletişim ve İş Birliği” konularında açık oturum gerçekleştirilmiş, gençleştirme, sosyal medya, mülteci algısı, insani yardım ve din eğitimi konularında iş birliği arama toplantıları ile “Gençlerle Gönüllü Kuruluşlar Sohbeti” yapılmıştır.

Gönüllü Teşekküller Zirvesi çalışmaları sonunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiş olup, katılım sağlayan gönüllü kuruluş temsilcilerimiz bu çalışmanın çok olumlu olduğu ve devam ettirilmesi gerektiğini bildirmişlerdir.

 Tüm katılımcılarımızı saygıyla selamlıyor, şükranlarımızı sunuyoruz.

ULAŞILAN SONUÇLAR

GENÇLEŞTİRME   

Gönüllü kuruluşların gençleştirilmesi için her kurum öncelikli olarak genç gönüllü kaynağına ulaşmasını kolaylaştıracak şu çalışmaları yapmalıdır.

1.    Gönüllü teşekkül faaliyetlerinin, genç nüfusta karşılık bulması için güncel ve yeni alanlara öncelik verilmelidir.

2.    Gençlerin gönüllü kuruluşlara olan güvenini pekiştirip, kurumla iletişimini güçlendirecek iyileşme çalışmaları yapılmalıdır.

3.    Gençlerin yönetim organlarında yer almasını, kurala bağlayan kurumsal mevzuat düzenlemesi yapıp, gençlerle uyumlu çalışma modeli geliştirmelidir.

 

Gönüllü kuruluşlar arası iş birliği ile aşağıdaki çalışmaların yapılması uygun bulunmuştur.

1.    Gönüllü kuruluşlar iş birliğinde gençlere yönelik vakıf/dernek rehberlik hizmeti geliştirilmelidir.

2.    Gönüllü kuruluşlar ortak koordinasyonuyla gençlik meclisi istişare toplantıları düzenlenmeli gençlerle fikir-tecrübe aktarımı ve sorunları konuşma ortamı hazırlanmalıdır. 

3.    Gönüllü kuruluşların daha fazla genç gönüllüye ulaşması için, MEB ile program uygulayacak ortak programlar geliştirilmelidir.

4.    Gençlik ile ilgili akademik programları destekleyecek ortak burs ve staj programı geliştirilmelidir.

5.    Gönüllü kuruluşlar iş birliği ile gençlere yönelik sosyal faaliyetler düzenlenmelidir.

 

SOSYAL MEDYA

1.    Gönüllü kuruluşlarımız, sosyal medyayı planlı kullanma konusunda farkındalık ve sosyal medya okur yazarlığı eğitimi ve yönetimi çalışmaları başlatmalıdır. Bu eğitim hizmeti için iş birliği yapılmalıdır.

2.    İçerik üretecek dijital atölyeler kurulmalıdır.

3.    Gönüllü kuruluşlar sosyal medya planlamacıları ve içerik yöneticileri istihdamı yapmalıdır.

4.    Yerli ve milli sosyal medya araçlarının geliştirilmesi için ortak çalışmalar yapılmalıdır.

5.    Sosyal medyayı etkili kullanan kuruluşlar bir araya gelerek, diğer kurumlara eğitici eğitimi çalışması yapmalıdır.

6.    Gönüllü kuruluşların sosyal medya donanımını artırmak için iş birliği ile dijital dönüşüm ofis kurulmalıdır.

7.    TGTV üyeleri sosyal medyada birbirlerini takip edip dayanışma içinde olmalıdırlar.

8.    Gönüllü kuruluşlar sosyal medya araçlarına bütçe ayırmalıdırlar.

9.    Kurumların sosyal medya departmanı çalışanları belirli periyotlarla iş birliği arama ve geliştirme toplantıları yapmalıdırlar.

10.Sosyal medyada algı operasyonlarına karşı iş birliği yapılmalıdır.

Paylaş