Banka HesaplarıBağış Yap

Hakkımızda

Hakkımızda

YARDIMELİ İHTİYAÇTAN DOĞAN BİR ŞEFKAT HAREKETİDİR

2006 yılı Eylül ayından itibaren fizibilite çalışmalarına başlayan “Hayır Köprüsü” gönül erleri çeşitli sivil toplum kuruluşları, kardeş yardım kuruluşları ile istişare ve görüşmelerini Mart 2007’de tamamlayarak elli beş kurucu gönül insanının biraraya gelmesiyle YARDIMELİ olarak kuruluşunu tamamlamış oldu.

Veren el ile alan el arasında hayır köprüsü olan Yardımeli “Karnıyla Birlikte Kafasını ve Kalbini de Doyur” ilkesini kendisine şiar edinerek çalışmalarına başladı.

Yardımeli Derneğinin temel kuruluş sebeplerden biri de “Hayır Kuşatıcı Olmalıdır” ilkesidir.

Hayrın kaynağı olan Allah insanı üç boyutlu yaratmıştır:

1. Organizma olarak insan
2. Düşünen varlık olarak insan
3. İnanan varlık olarak insan

Dolayısıyla kuşatıcı hayır insanın üç boyutuna hitap eden hayırdır.

Tüm kaynaklarını “Hayrın Kuşatıcılığı” bilinciyle çalışmalarını yapmayı hedefleyen Yardımeli; bir hayrı, hayırlı bir kaynaktan, hayırlı bir yöntemle alıp, hayırlı bir hedefe ileten hayır köprüsüdür.

Kuruluşundan bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayan binlerce bağışçısı ve gönüllüsüyle Anadolu’dan, Balkanlar’a, Asya’dan, Afrika’ya, Ortadoğu’dan Kafkaslara on binlerce aileye, eğitim, gıda, barınma ve para yardımı ulaştırmış ve ulaştırmaya da devam etmektedir.

Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere, Filistin-Gazze ve Filistin mülteci kampları, Arakan mülteci kampları, Somali, Sudan, Suriye, Pakistan, Etiyopya (Habeşistan) ve daha birçok ülkede ve bölgede yürüttüğü yardım çalışmalarıyla kapsamlı hizmet sunmanın gayreti içerisindedir.

Yardımeli Derneği, dünyanın en ücra köşelerinden de gelse, kendisine ulaşan her imdat çağrısına zamanında ve yeterli bir biçimde ulaşmanın azmi, gayreti ve çalışması içindedir.

Din, dil, ırk, renk ve ayırım gözetmeksizin ayni ve nakdi her türlü yardımı ile gerçek ihtiyaç sahiplerine en kısa ve en kaliteli bir şekilde ulaştırma anlayışıylahareket ederek ilkelerinden asla taviz vermez.

1. İlahî sınırlara riayet
2. Emanete sadakat
3. Ahde vefa
4. Şeffaflık
5. İnsan onuruna hürmet
6. Redd-i asabiyet
7. Redd-i siyaset
8. Davet ve Ülfet
9. Muavenet

Yardımeli cehaletle mücadele olmadan, mağduriyetle mücadele olmayacağını, yolsuzlukla mücadele olmadan, yoksullukla mücadele olmayacağını, adaletli desteklemeden mazlumiyete son verilmeyeceğini bilinciyle, tüm yardım çalışmalarında, imkân ve kaynaklarınıacil yardımların akabinde, eğitim öncelikli hizmetlere öncelik vermek gayreti ve çabası içindedir.

Paylaş