Banka HesaplarıBağış Yap

Her kurbana 1 fidan, kardeşime armağan..

Her kurbana 1 fidan, kardeşime armağan..

Yardımeli Derneği’nin 12 yıldır başarı ile gerçekleştirdiği “Vekalet yoluyla kurban kesim ve dağıtım organizasyonu” kapsamında, geçen yıl uygulamaya başladığı “1Kurban 1 Fidan” projesinin detaylarını, Dernek Başkanı Dr.Sadık Danışman ile değerlendirdik.

Öncelikle Yardımeli Derneği hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz?

Dr.Sadık Danışman: Yardımeli Derneği, 2007 yılında kurulan, hiçbir din, dil, ırk ayrımı gözetmeden Türkiye’de 81 ilde şube ve temsilcilikler, yurt dışında 6 ülkede ( Pakistan, Sudan, Somali, Bangladeş, Gazze,Moritanya) ofisler ve 30 ayrı ülkede partner kurumlarla projelerine devam eden, Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünde, emanetleri hak sahiplerine ulaştırma yönünde insani yardım faaliyetleri yürüten bir kurumdur. Bölgelerde acil insani yardımların (gıda, sağlık, barınma, eğitim vb) yanında, kalıcı ve nesillere hitap edecek projeler geliştirilmekte ve hizmete sunulmaktadır. Konya’da Hanne Kur’an Okulu, Yardımeli Sudan Yetimler Külliyesi, Pakistan EyüpSultan Köyü, Somali Yardımeli Hastanesi, Yardımeli Bangladeş Darul Hikme Külliyesi, Moritanya Eğitim Kompleksi bölge halkının kullanımına sunulmuştur. Bunların yanında Kardeş Aile Projesi, Su kuyusu projesi, Süt keçisi projesi, Yumurta tavuğu projesi, Yetim Eğitim Projesi, Mikro finans projeleri, kumbaram iyilik dolu, kışınkardeşlerimiz üşümesin, kardeşliğimiz yeryüzüne yayılsın ve katarakt ameliyatları yurt içi ve yurt dışında başarı ile uygulamaya devam etmektedir.
 


Projeleriniz arasında çok önemsediğiniz, “iyi ki bu projeyi yapmışız” dediğiniz projeniz hangisi?

Dr. Sadık Danışman: Tüm projelerimiz için “iyi ki bunu yapmışız, destek verenlerden Allah razı olsun” diyoruz. Yapmasaydık hiçbir proje olmadı. Zira, YK toplantılarında bölgelerle ilgili ihtiyaçları gözden geçiriyoruz, fizibilite ve alt yapı çalışmalarını yaparak karar veriyoruz ve uyguluyoruz. Bölgede yaşayan insanların ihtiyacı birinci önceliğimiz. Ve hayata geçirdiğimiz kalıcı projeler, günü birlik ihtiyacı değil; nesiller boyu sürecek bölge halkına hizmet edecek kapasitede ve kalitede yapılmaktadır. Eğitim ve sağlık konularında hassasiyetimiz ve önceliğimiz vardır. Eğitimsiz bırakılmış insanları her türlü yönlendirebilir, kullanabilirsiniz. Eğitimli nesiller, kendi toplumlarını da etkileyecek, sağlıklı, hür düşünebilen, Hakk’ı ve doğruyu savunan toplumların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle Afrika ve Asya’da gördüğümüz manzara içler acısı : insanların hayallerini dahi yok etmişler. Geleceğe yönelik hayal kuramıyorlar, rüya göremiyorlar. O insanların tekrar geleceğe umutla bakmalarını, hayata tutunmalarını sağlayabilirsek ne mutlu bize. Zihinsel bir dönüşüme öncülük edebilmek yardımların en güzeli olsa gerek..
 


Peki bu toplumlar açık mı böyle bir dönüşüme?

Dr.S.Danışman: Elbette. Kendilerine güvenmelerini ve başarabileceklerini onlara anlattığınızda gözlerinin içi gülüyor adeta. Sürekli itilmişlik ve itibarsızlaştırmalar, onların özgüvenlerini yok etmiş. Kendilerine sahip çıkılacağını hissettiklerinde, hayalleri de hedefleri de birden farklılaşıyor. Sudan’da bulunan Yardımeli Sudan Yetimler Külliyesindeki öğrencilerde biz bunu yakinen gözlemliyoruz ve farkı farkediyoruz. İnsanlara zorla, talimatla bir şey yaptıramazsınız. Ama güzel davranışlarınızla, hareketlerinizle, bilimsel örneklemelerle onlara örnek olabilir, yönlendirebilirsiniz. Biz onlara “mü’minler ancak kardeştirler” emriilahisine uyarak, kardeşliğimizin bize yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak geldiğimizi, Allah’ın rızasını gözettiğimizi ve başka hiçbir planımızın ve ajandamızın olmadığını ifade ediyoruz. Karşılıksız ve hesapsız yapılan bu yardımları gördükçe, bize olan güvenleri ve samimiyetleri artıyor. Özellikle son yıllarda Türkiye’ye ve Türk bayrağına güven olan güven ve muhabbeti bariz bir şekilde görebilmekteyiz. Bu bölgelerde milletimizi temsil etmek, bayrağımızı kurumlarımızda dalgalandırmak bize ayrı bir sorumluluk ta yüklemektedir.
 


Farklı toplumlarla ve kültürlerle muhatab oluyorsunuz. Hepsinde durum aynı mıdır?

Dr.Sadık Danışman: Doğrudur, farklı kültürlerle karşılaşıyoruz. Dil farklı, renk farklı, damak tadı farklı, kıyafetler farklı… Ama biz ortak paydalarımızı öne çıkarıyoruz. İnsanlığımızı, kardeşliğimizi, merhamet ve dostluğumuzu önce onlara gösteriyoruz. Ve insanların zor zamanlarında, onlara karşılıksız destekte bulunuyoruz. Ve bu destekler bazen bizim çok önemsemediğimiz, küçük miktarda yardımlar da olabiliyor. Ama onlar için çok şeyler ifade ediyor. Yalnız olmadıklarını, zor zamanlarında ellerinden tutacak kardeşlerinin olduğunu hissetmeleri bile onlara büyük bir moral oluyor. Ama sürekli yardım yapmak, koliler dağıtmak olmamalı görevimiz. Toplumları bilinçlendirerek, eğiterek kendi ayakları üstüne durmaları ve önce kendi kendine yeter seviyeye gelmeleri, daha sonra başkalarının elinden tutmaları hususunda destek sağlanmalı.
 


Yaklaşan kurban bayramı öncesi, hazırlıklar ne aşamada? Bir insani yardım kuruluşu başkanı olarak bayramlar ne ifade ediyor sizler açısından?

Dr.Sadık Danışman: Bayramlar sevincin ve mutluluğun zirve yaptığı zamanlardır. Bu zamanları her insanın yaşama hakkı vardır. Bu anlamda, bir fazla kişiye daha ulaşıp, onu da bayram sevincine ortak edebilmek için tüm gayretimiz. O yüzden bizler için bayramlar, bir kat daha sorumluluğumuzun arttığı zamanlardır. Ulaşamadığımız ve bu sevinçten mahrum kalan insanların durumunu düşünerek üzüldüğümüz zamanlardır. Ama sevinenlerin ve sevindirilenlerin yüzündeki mutluluğu gördüğümüzde de, sevincimizin kat kat olduğu zamanlardır bayramlar. Bu sorumluluk bilinciyle, Kurban Bayramı hazırlıklarımız aylar öncesinden başlamaktadır. Türkiye’de ve 30 farklı ülkede  görevli-gönüllü ekiple gerçekleştirilen “Kurban kesim ve dağıtım organizasyonu” çerçevesinde planlama ve koordinasyon büyük önem taşıyor. Zira hazırlıkları aylar öncesinden başlasa da, süreli bir zaman zarfında (3 günlük) Kurban bayramı süresinde kurbanların kesilip, dağıtımlarının yapılması gerekiyor. Dolayısıyla, eylem planı ve koordinasyon planlaması kusursuz işlemelidir. Önce kurban kesilecek ülkeler, bölgeler tespit edilmekte, o ülkelerdeki alt yapı ve lojistik desteğimiz gözden geçirilmekte, paydaşlarla koordinasyon planı yapılmaktadır. Maliyetlerin hepsi hesaba katılarak, kurban bedelleri tespit edilmekte, kurban kesilecek yerlere gidecek olan görevli-gönüllü ekiplerin tespit edilmesinden sonra, ekiplerin eğitimi ve bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Kurbanlar, bayramdan önce alımları yapılmakta, bakımları yapılarak, bayram gününe hazır bekletilmektedir.Görevli-gönüllü ekiplerimize hassasiyetlerimiz hususunda kesin talimatlarımız vardır : Habilin kurbanını (en iyi kurbanı) tercih edin, çevre güvenliği, temizliği ve sağlığına özen gösterin, kurbana eziyet etmeyin, dağıtım esnasında kargaşa ve izdihama müsaade etmeyin, dağıtımlarda aile sayısına göre adil davranın, aileleri rencide etmeyin şeklinde hassasiyetlerimiz bildirilmektedir.
 

Görevli giden ekipler tüm bunları uygulayabiliyorlar mı, sorumlulukları nedir?

Dr.Sadık Danışman: Bu hassasiyetler noktasında kesin talimatımız vardır. Zaten görevli giden ekiplerimizden hem görüntülü, hem de yazılı raporlar talep etmekteyiz. Aksaklık, eksiklik ve ihmalleri de bu şekilde tespit etmekteyiz.

Bayramdan önce bölgeye intikal eden ekipler, kurbanlıkları ve kesim alanlarını kontrol ederek, düzenlemeler yapmaktadır. Bayram sabahı vekaleti verilen hisse sahiplerinin isimleri tek tek okunarak, kasaplara vekaletler verilmekte ve islami usullere göre kurbanlar kesilmektedir. Görevli ekipler gerekirse birkaç gruba ayrılarak, kesimden başlayarak, dağıtımın son aşamasına kadar nezaret etmekte ve raporlamaktadır.
 


Dağıtımın tamamına da nezaret ediyorlar mı?

Dr.Sadık Danışman: Elbette. Yoksa görev tamamlanmamış olur. Bu şekilde ailelerle de birebir muhatab olma imkanı oluşmaktadır. Bazı bölgelerde dağıtım alanı için toplu bir mekan belirlenmekte; önceden numara verilerek, aileler oraya davet edilmekte, sırayla dağıtımlar yapılmaktadır. Bazı bölgelerde ise birebir ailelerin yaşadıkları mekanlara ve evlere teslimler yapılmakta, yaşadıkları ortamlar da gözlemlenerek raporlanmaktadır.
 


Raporlar değerlendirilebiliyor mu?

Dr.Sadık Danışman: Tabiki. Yoksa neden raporlar istensin ki. Gelen raporlar tek tek incelenmekte ve bir sonraki organizasyon için veriler derlenmektedir. Ülkelerde yaptığımız kalıcı eserlerin büyük bir kısmı, bir kurban sonrası düzenlenen raporlardan hareketle hayata geçirilmiştir. İşte son projemiz “1 Kurban 1 Fidan” da bu raporların bir eseridir.
 


Evet, gerçekten güzel bir proje. Ama kurban ve fidan, ilk etapta bağ kurulamıyor sanki. 1 Kurban 1 Fidan projesi hakkında bilgi verebilir misiniz? Amaç nedir bu projede?

Dr.Sadık Danışman: 1 Kurban 1 Fidan projesi, özellikle Afrika bölgelerinde kurak ve çorak topraklara can vermek, nesillere umut olmak için başlatılan bir projedir. Bu proje ile, kesilen her kurban için, önceden belirlenen bölgelerde meyve fidanları dikilecektir. Sıcak iklimin hüküm sürdüğü, kuraklığın ve yoksulluğun yaşandığı Afrika ülkeleri ve ülkemizde pilot bölgeler uygulama alanı olarak planlanmıştır. (Somali- Sudan-Türkiye-Moritanya) 2018 Kurban organizasyonunda bağışlanan her kurban için meyve fidanları, okul bahçelerine, cami avlularına, hastane, külliye ve yetimhanelerinin uygun yerlerine dikimleri yapılarak tamamlanmıştır.
 


Kurban vekaletini Yardımeli Derneğine tevdi eden bağışçının kurban vekaleti ile birlikte bir de meyve fidanını bağışlaması ile süreç başlar. Bağışçının talebine göre kesim ve dağıtımı yapılan her kurban için, Su Kuyusu açtığımız köy ve bölgelerde, yetkililerin belirlemiş olduğu yer ve bölgelerde meyve ağaçlarının dikimi yapılır. Ağaçların bakımı dernek yetkilisi, köy halkı ve muhtarlık (sorumlu kişi) ile beraber yürütülüp takip edilecektir. Bağışçının  kurbanının kesildiği ülkede ağaç dikim yok ise ağaç dikimi, belirlenen en uygun yerlerde-ülkelerde yapılacaktır. Türkiye’de dikim yapılacak köy, kasaba ve yerler önceden tespit ve talepler doğrultusunda belirlenecektir.

Her bölgenin ağaç dikim zamanı ve toprak yapısı farklı değil mi?

Dr.Sadık Danışman: Evetönemli bir konuya temas ettiniz. Her bölgenin fidan dikim zamanı ve toprak yapısı farklı. Bu yüzden fidanlar aynı zamanda ve tek tip fidan olarak dikilmeyecek. Fidan dikimi yapılacak olan ülkelerde gerekli fizibilite çalışmaları yetkili zirai kurumlar ile birlikte yapılacak ve bölgenin iklim ve toprak şartlarına uygun meyve ve ağaçlar tespit edilecektir. 
 


Neden meyve fidanları tercih edildi?

Dr.Sadık Danışman: Biz bu projeye başlarken birkaç hedefimiz vardı. Öncelikle doğaya sahip çıkmak, ağaç ve yeşilliğin insan sağlığına, iklim şartlarına etkisini gözeterek, kuruyan çorak topraklara hayat vermesini hedefledik. Okul bahçelerine, hastane ve eğitim mekanlarının etrafına dikimleri yaparak da, insanları projeye dahil etmek istedik. Sahiplenmelerini ve muhafaza etmelerini onlardan istedik. Toprağa can vermesi, iklimi dengelemesinin yanında, meyvelerinden de istifade edilmesi, ekonomik katkı sağlaması, gıda olarak da tüketilmesi projenin hedeflerindendir. İlk etapta göze görünmüyor, ama; 10-15 yıl sonra dikilen fidanlar bölgeye farklı bir güzellik katacak, umutlar yeşerecektir.
 


Gerçekten orijinal bir proje. Tebrik ederim. Kurban vekaletini vermek isteyenler neler yapmalı?

Kurban vekaletini Yardımeli Derneği’ne emanet eden tüm hayır sahipleri bilmelidirler ki, bu vekaletler bize emanettir ve bu emanetlere sahip çıkmak, hak sahiplerine ulaştırmak bizim birinci önceliğimizdir. Kurban vekaletini;

  • www.yardimeli.org.tradresine girerek online bağış ile
  • Katılım bankalarından havale ve EFT yöntemiyle
  • Merkez, şube ve temsilciliklere gelerek makbuz karşılığı ile
  • İstanbul’da ve Anadolu’da meydanlarda kurulan Yardımeli standlarında makbuz karşılığı ile verebilirler. 

Kurban vekaletini verirken şu iki şeye dikkat edilmesi gerekiyor : Birincisi iletişim  bilgileri, ikincisi kurbanın kesilmesini istediği bölgesi. İletişim bilgileri gerekiyor zira, kurban vekaleti bizim sisteme kaydedildiğinde hisse sahibine “vekaletiniz ulaşmıştır” şeklinde bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Daha sonra kurbanın kesilmesi ile birlikte “kurbanınız kesilmiştir, Allah kabul etsin” diye ikinci bir SMS bilgilendirme mesajı gönderilir.

Müsaadenizle, daha detaylı bilgi ve bağış için iletişim bilgilerini de paylaşmak isterim: 0212 541 48 00 nolu telefonu 24 saat arayabilir, bilgi alınabilir. Yine www.yardimeli.org.tradresi de ziyaret edilerek, detaylı bilgiler alınabilir.

Teşekkür ederim. Allah kolaylıklar versin.

Dr.Sadık Danışman: Ben teşekkür ederim. Bir mağdura, bir muhtaca daha ulaşmaya katkı sağladığınız için, mazlumlar adına şükranlarımı sunarım.

Paylaş