Banka HesaplarıBağış Yap

İnsani Yardımlar

İnsani Yardımlar

Anadolu insanı, “İnsani Yardımlar” konusunda inancından ve kültüründen kaynaklanan güçlü bir değerlere sahiptir. Bu bağlamda Anadolu insanının kurduğu Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olan Yardımeli Derneği doğal afetler, savaş, mültecilik, açlık, yoksulluk ve toplumsal çatışmalar vb gibi nedenlerle zor durumda kalan toplumlara ve ülkelere “İnsani Yardım”da bulunmayı görev bilmektedir.

Yardımeli Derneği din, dil, ırk, cinsiyet, bölge farkı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan yerlere, süratle ve imkânların elverdiği ölçüde “İnsani Yardım” ulaştırmaya gayret etmekte, bu amaca yönelik her türlü çabayı her zaman desteklemekte ve katkıda bulunmaktadır.

İnsani Yardımları şu başlıklar altında toplayabiliriz:

RAMAZAN YARDIMLARI

Ramazan fakirlerle, muhtaçlarla, kimsesizlerle beraber olmak, onların halinden anlamaktır. Bu gerçekten yola çıkan Yardımeli, Ramazan boyunca fakirlere, muhtaçlara, kimsesizlere yardım faaliyetleri düzenlemektedir.

Ekiplerimiz ve gönüllülerimiz, hayırseverlerin bağışlarını savaş, yoksulluk, mağduriyet, afet ve yoksulluk yaşanan bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadırlar. 

Derneğimiz her Ramazan ayında “İftar Sofraları” kurarak, “Yardımeli Kumanya Kartları”, “Kumanya ve Gıda Dağıtımları” yaparak fakirlerin, mağdurların ve kimsesizlerin yüzlerini güldürerek mahzun yüzleri sevindirmekte, kırık kalpleri onarmaktadır.

Ramazan vesilesiyle dünyanın dört bir tarafında başta Filistin, Gazze, Sudan, Somali, Pakistan, Bangladeş, Arakan Mülteci Kampları, (Etiyopya)Habeşistan, Bosna, Kazakistan, Suriye, Moritanya, Arnavutluk, Kosova olmak üzere muhtaçlara, mazlumlara, kimsesizlere, mağdurlara yönelik olarak “Toplu İftarlar” düzenlemekte,  “Kumanya Dağıtımları”  ve “Kardeş Aile Ödemeleri”  yapmaktadır.

Zekât, fitre ve infaklarihtiyaç sahibi kişilere en kısa zamanda ulaştırılmakta; tamamen ihtiyaç sahibi ve yetimlerden oluşan “İftar Sofraları”mızda, iftar sonrası davetlilere hediye paketleri takdim edilmektedir.

Her Ramazan’da İstanbul’da “Ümmet İftarı” düzenleyerek, ümmet coğrafyamızın değişik bölgelerinden davet ettiğimiz fakir kardeş ailelerle veren el ailelerimizi buluşturmakta; Filistin’de yine kardeşlerimizin özgürlük mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla geleneksel ”Kudüs İftarı”  düzenlemekteyiz.

Yine bayram öncesi yurt içinde ve yurt dışında yetimler giydirilerek, çeşitli hediyeler ve cep harçlıkları verilerek onların da bayrama sevinçle girmesi sağlanmaktadır. 

KURBAN YARDIMLARI

Kurban, müminler arasındaki dayanışma ve paylaşma ruhunu artıran bir ibadettir. Kurban, Yüce Allah’a yakınlaşmanın, verdiği nimetlere şükretmenin, O’nun sevgisini bütün sevgilerin üstünde tutmanın ve Allah’ın emirlerine teslim olmanın bir göstergesidir. Bu yüzden kurban, Yüce Allah’a itaat ve teslimiyet duygumuzun artmasına, kemâl noktası olan ilâhî rızaya ulaşmaya ve sosyal hayatımız için de çok önemli olan kardeşlik, paylaşma ve dayanışma ruhunun güçlenmesine vesile olur.

Bu ilâhî ve insanî gerçekten yola çıkan Yardımeli, dünyanın dört bir tarafında kurban kesimi yapmakta; “iyilik ve şefkat köprüleri” kurarak yetimlere, öksüzlere, kimsesizlere, muhtaçlara, mağdurlara  ve muhacirlere sevgiyi, umudu ve kardeşliği götürmektedir.

Yardımeli, Kurban ibadetinin bu öneminden yola çıkarak başta ülkemiz olmak üzere Filistin-Gazze, Sudan, Somali, Suriye, Kenya (Dadaab Kampı), Etiyopya (Habeşistan), Arakan Mülteci Kampı(Bangladeş), Pakistan, Keşmir, Tanzanya, Malavi, Nijer, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Moğolistan, Afganistan, Balkanlar, Bosna, Bulgaristan, Arnavutluk, Batı Trakya, Romanya, Makedonya, Kosova, Kafkaslar, Tataristan, Tanzanya, Moritanya, Çin, Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın dört bir tarafında siz hayırseverlerin kurbanlarını kimsesizlere, muhtaçlara, mağdurlara ve mazlumlara ulaştırmaktadır.

KARDEŞ AİLE PROJESİ YARDIMLARI 

Kardeş Aile Projesi, Ensar ve Muhacir kardeşliğinden ilham alarak "Kardeşlik Sınır Tanımaz" teması ile günümüze bir esintisini taşımak adına hayata geçirilen insanî ve uluslar arası bir projedir.

Kardeş Aile Projesinin kapsamı yeryüzünün tüm coğrafyaları olmakla beraber; ‘yakından başlama’ ilkesi çerçevesinde Anadolu’dan Balkanlar’a, Asya’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Kafkaslara kadar uzanan yakın bölgemizin mazlum, mağdur ve muhtaç insanına öncelik tanınacaktır.

 

PROJENİN KAPSAMI

Kardeş Aile Projesinin kapsamı yeryüzünün tüm coğrafyaları olmakla beraber, “yakından başlama” ilkesi çerçevesinde Anadolu’dan Balkanlar’a, Asya’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Kafkaslara kadar uzanan yakın bölgemizin mazlum, mağdur ve muhtaç insanına öncelik tanınacaktır.

Kardeş Aile’ye verilen destekler şu başlıklar altında toplanabilir:

Barınma (kira ve yakıt)

Eğitim (eğitim rehberliği, eğitim araç gereçleri ve burs)

Sağlık (muayene ve ilaç)

Giyecek (yazlık ve kışlık giyecekler)

Gıda (bölgede yaygın olan temel yiyecek ve içecekler)

Rehabilitasyon hizmetleri (özellikle yaşlı ve özürlüler için)

Psikolojik destek (özellikle afet ve savaş bölgelerinde)

Gezi ve ziyaret programları (ülke içinde ve Türkiye’ye)

İletişim hizmetleri (alan el aile ile veren el aile arasında düzenli iletişim)

Hukukî destek (yurt içinde ve yurt dışında hukukî destek)

PROJENİN AMAÇLARI

Büyük ailemiz olan insanlık ailesinin mensupları arasında kardeşlik hukuku çerçevesinde dayanışma ve yardımlaşma uygulamalarını yaygınlaştırmak,

Hayat standardı yüksek ve orta olan aileler ile mağdur, muhtaç, yoksul ve mazlum aileler arasında “manevî kardeşlik” köprüleri kurmak,

Bu “manevi kardeşlik” köprülerini sadece ülke içinde değil, dünyanın tüm ülkelerindeki mağdur ve muhtaç aileleri kapsayacak şekilde tesis etmek.

Toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışma bilincini oluşturmak ve mağdur ailelerin ihtiyaçlarını zamanında ve doğru bir şekilde karşılamak.

PROJENİN HEDEFLERİ

Hayır medeniyetinin yaygınlaşmasına ve tüm dünyada yerleşmesine katkıda bulunmak,

Büyük ailemizin bireyleri olan bütün dünya halkları arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilincini yaygınlaştırmak,

İnsanlıkta eş ve dinde kardeş olmanın gereğine uygun davranma alışkanlığını yaygınlaştırmaya katkıda bulunmak,

Küresel bir şefkat hareketine dönüşmek için biteviye çalışmak,

İlkelerinden taviz vermeden ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yardım organizasyonlarıyla iş ve güç birliği yapmak,

Gücün ve güçlünün değil, hukukun ve haklının muteber olduğu bir dünyanın oluşmasına katkı sağlamak,

Toplumun temel taşı olan ailenin cehalet, mağduriyet, yoksulluk ve yolsuzluk karşısında ezilmesine engel olmak için mücadele etmek,

Doğal afet, savaş ve işgallerde, her ne sebeple olursa olsun mağdur ve muhtaç duruma düşmüş ailelere ulaşmak ve onlarla dayanışmak,

Sonuçlarla boğuşmak yerine sebepleri keşfederek küresel ölçekte çözümler geliştirebilmek için ilmi çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

PROJENİN SÜRESİ

Proje kapsamına alınan ailelere verilecek destekler, ailenin projeye katıldığı andan itibaren en az 1 Yıl (12 ay) ile sınırlıdır. Bu süre bölge sorumlusunun teklifi ve Yardımeli Derneği Yönetim Kurulu’nun onayıyla uzatılabilir.

GEREKLİ DOKÜMANLAR

1-   İlgili taraflar için yeterli bilgi içeren genel çerçeve metni

2-   Bağışçı ailenin Yardımeli Derneği ile yapacağı sözleşme

3-   Kardeş ailenin Yardımeli Derneği ile yapacağı sözleşme

4-   Her iki aileye ait bilgi ve takip formları

KARDEŞ AİLE BİRİM MALİYETİ

1-Proje kapsamındaki ülkelerin hayat standardı gözetilerek Yardımeli Derneği’nce tespit edilecek aylık ve yıllık miktar,  veren el aileden tahsil edilerek alan el kardeş aileye ödenir.

2- Tahsilât ve ödemeler muhatabın şartları göz önünde bulundurularak 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık olabilir.

 

Türkiye                              200 TL          100 €           120 $ 

Filistin                               200 TL          100 €           120 $

Pakistan                            100 TL            50 €             60 $

Sudan                                100 TL            50 €             60 $

Somali                               100 TL            50 €             60 $

Bosna                                200 TL            90 €             60 $

 

YETİM YARDIMLARI

Yetimler… Bizlere Allah’ın birer emaneti olan yetimler… Başları okşanmaya, giydirilmeye, barındırılmaya, sevindirilmeye muhtaç yetimler…

İnsanlığın şefkat abidesi olan Peygamberimiz (s.a.v.) içinde yetim barındıran ve yetime iyi davranılan, onların her türlü ihtiyacının karşılandığı eve/kişilere büyük önem vermiş ve şeref atfetmiş; bu konuda şunları söylemiştir: “Müslümanlar içinde en hayırlı ev, kendisine iyi davranılan yetimin bulunduğu evdir. En kötü ev de kendisine kötülük yapılan yetimin bulunduğu evdir.” Yine bir hadiste: “Ben ve yetime iyi davranan kimse (şehadet ve orta parmağını birleştirerek) Cennet’te şöyle yan yanayız” buyurmuştur.

Yardımeli olarak Ülkemizdeki ve Dünya’daki (başta Filistin-Gazze, Sudan, Somali, Arakan, Malavi, Moritanya, Bosna, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan vb ülkelerde) yetimleri ve öksüzleri sevindirmek ve yüzlerinde bir tebessüm bırakmak için onlara eğitim, gıda, giyim ve kırtasiye yardımlar yapmaktayız. Ayrıca yetimhane yapımı ve yetimhane şartlarının iyileştirilmesiyle de yetimlerin hayat şartlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.  

Yetimlerin çektiği sıkıntıları çok iyi bilen Yardımeli, onlar için Afrika’nın sayılı yetimhanelerinden biri olan “Akabe Yetimler Külliyesi”ni hizmete sokmuş, onların her türlü bakımını üstlenmiştir. Açtığımız bu yetimhaneyle; yetimlerin eline kalem verildi, tek başına hayatını idame ettirmeye gücü yetmeyen yetimlere kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar destek olmak, dinî, beşerî ve meslekî eğitim ortamlarını oluşturmak ve onları aile şefkati ile kucaklayarak topluma uyumlarını sağlamayı amaçladık. Bu yüzden açtığımız yetimhanemiz, aile ortamını aratmayacak şekilde düzenlenmiş olup çocukların sevgi, huzur ve şefkat atmosferinde her türlü ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına dikkat edilmektedir; zira yetimlerin velisi Allah’tır ve yetimler bizlere Rabbimizin ve kendisi de bir yetim olan Peygamberimizin (s.a.v.) birer emanetidirler.

Yine Yardımeli, “Somali Yetimhanesi” ile Somalili yetimleri sevindirmekte, onların her türlü bakım ve ihtiyaçlarını gidermektedir. Neticede yetimlerin yüzlerinde tebessüm, gözlerinde umut ışığı… Yetimlerin mutluluğunu görmekten daha büyük bir mutluluk olabilir mi?

RAKAMLARLA YETİMLER

Dünya üzerinde 143 milyon civarı yetim çocuk var. Bu rakamlar içinde UNICEF tarafından tespit edilemeyen 52 ülke dâhil değildir, Çin bu ülkelerden biridir. Yani aslında rakam çok daha fazladır. 2015 yılında yetim çocukların sayısının 400 milyona ulaşacağı ifade edilmektedir.

200 milyonluk nüfuslarıyla tüm yetim çocuklar bir ülkede toplansalar dünyanın 5. büyük ülkesini oluşturabilirler.

Yetim çocukların ortalama olarak yarısı sokaklarda yaşamaktadır. Büyük tehlikeler bu çocuklar için daha yakın olarak görülebilir.

Her yıl sadece Afrika’da 2 milyon 100 bin çocuk yetim kalmaktadır.

Her 15 saniyede bir Afrikalı çocuk AIDS nedeniyle yetim kalmaktadır.

Her gün yetim kalan çocukların sayısı ise 10 bin civarındadır.

Sadece Irak’ta 5 milyon kadar yetim çocuğun ve 2 milyona yakın dul hanımın bulunduğu tahmin edilmektedir.

Dünya üzerinde 300 binin üzerinde savaşan çocuk bulunmaktadır. Bu çocuklar daha oyun çağlarında boylarından büyük silahları kuşanarak cephelerin en ön saflarına sürülmektedirler.

Her yıl yaklaşık 2 buçuk milyon çocuğun kaçırılarak satıldıkları tahmin edilmektedir. Çocukları kaçıranlar sadece organ ve fuhuş mafyaları değildir. Misyoner örgütler de çocukları kaçırmaktadırlar.

Her gün 3000 çocuk kaçırılarak fuhşa zorlanmaktadır.

Her gün 40 bine yakın çocuk devlet bakımı için gereken yaş sınırını aştığı için sahipsiz kalmaktadır.

Rusya ve Ukrayna’da yetim kalan çocukların yüzde 10-15’i 18 yaşına girmeden intihar etmektedir. Yüzde 15’i hapse girmekte ve yüzde 30’u da evsizdir. Bu çocukların maalesef çoğu uyuşturucu, içki ve fuhuşa sürüklenmekte ve suç işlemeye meyyal olmaktadırlar.

Afrika’da 82, Asya’da 89, Latin Amerika’da 13 milyon çocuk yetimdir. Fakat hakkında bilgi sahibi olunmayan Çin, Irak, Myanmar gibi ülkeler katıldığında bu rakamların ikiye katlanabileceği tahmin edilebilir.

Yetim çocukların yüzde 60’ı hiç eğitim görememektedirler.

F) MÜLTECİ YARDIMLARI

Mülteci veya sığınmacı; ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönmeyen veya dönmek istemeyen kişi/kişilerdir. 

Savaşlar ve tabiî afetler sonrası, anavatanlarından kaçıp güvenli ülkelere sığınan mülteciler, sığındıkları ülkelerde hayatta kalabilmek için ciddi bir toplumsal ve devlet desteğine ihtiyaç duyarlar. Bu durumlarda Sivil Toplum Kuruluşlarının desteği vazgeçilmez olmaktadır. Bu  Sivil Toplum Kuruluşlarından birisi de Yardımeli Derneğidir.

Yardımeli; din, dil, ırk, bölge  ayrımı yapmadan dünyanın her yerinde darda kalanların imdadına yetiştiği gibi, doğal afet ve savaş mağduru mültecilerin de yaralarını sarmaya önem göstermektedir.

Mültecilere öncelikli olarak gıda yardımları yapılmakta, barınma, giyim, sağlık ve temizlik yardımları başlıkları altında çeşitli insani yardım malzemeleri ulaştırılırken, bölgelerde verilen sağlık hizmetleriyle de uygunsuz şartlardan kaynaklanabilecek hastalıkların önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

Derneğimiz, başta Suriye, Filistin ve Arakan Mültecileri olmak üzere tüm mültecilere ve mağdurlara her türlü yardımı yapmakta,  bundan sonrada yapmaya devam edecektir. Yine Arakanlı mülteciler için mescid ve medrese inşa ettirdik.

Ayrıca Yardımeli, Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Filistin Mülteci Kampları, Arakan Mülteci Kampları, Suriye Mülteci Kamplarındaki mülteciler için  Kurban kesmekte, aynî ve nakdî yardımlar yapmakta, mültecilerin öksüz ve yetim çocuklarına giysi yardımları yapmakta ve çeşitli hediyeler vermektedir.

Paylaş