Banka HesaplarıBağış Yap

İslam Barış Dinidir

İslam Barış Dinidir

Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sadık Danışman, Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen “Sivil Toplum Kuruluşlarının Barış Sürecine Katkısı” konulu çalıştaya katıldı. Çalıştaya çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu, akademisyen ve gazeteci katıldı.

Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sadık Danışman, Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen “Sivil Toplum Kuruluşlarının Barış Sürecine Katkısı” konulu çalıştaya katıldı. Çalıştaya çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu, akademisyen ve gazeteci katıldı.

Sayın Dr. Sadık Danışman çalıştayda aşağıdaki sunumu yaptı.

SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ

İslam barış dinidir.

Selam demek barış demektir.

Esselamün aleyküm demek, ben sizlerle barış içindeyim, benden size zarar gelmez, benden emin olun demektir.

Devletin imanı adalettir, ibadeti ise hizmettir.

Tarih sürecinde barış, hep adaletin ve hakkaniyetin, hoşgörünün temelleri üzerine kurulmuştur. Adalete ve hakkaniyete dayalı barışlar kalıcı olur.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) barış için köprüdür, kılavuzdur, elçilik görevi yüklenirler. Barış limanına yaklaşmayan veya barış ilkelerini ihlal eden tarafa veya taraflara sivil inisiyatif baskısı oluştururlar, barış limanına girmeleri için gayret ederler.

Dünya barışına STK’lar katkı sağlar. Bazen öncülük yaparlar, köprü olurlar.

Sözün özü STK’ların güçlü olduğu ülkelerde toplumlarda ve bölgelerde her zaman barıştan söz etmek mümkündür. Barış kanalları daima açık olur, toplumların bireyleri arasında barış ortamının kurulmasına zemin sağlarlar.

Sivil toplumun gücü olan STK’ların olmadığı veya yasaklandığı ülkelerde ve toplumlarda özgürlükten, insan hak ve hürriyetlerinden, inanç ve fikir hürriyetinden, demokrasiden bahsetmek ne kadar mümkün olabilir ki? Buna yaşadığımız Dünyada hepimiz tanık değil miyiz?

Toplumlar arasında barışın tesisi kalıcı ve sürdürülebilirliği siyasî, sosyal, ekonomik, kültürel, dinî, ahlakî kavramların paylaşımı, karşılıklı saygı, sevgi ve âdil uygulamalara dayanır.

Hiçbir zaman barış; zulme dayatmaya, inkâra, ötekileştirmeye, buğzetmeye,  kin ve nefrete silah ve para gücüne dayalı olamaz. Örneğin Filistin’i işgal eden İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarından işgali sonlandırmadan barıştan söz edilmez/edilemez.

İkinci bir örnek yaşadığımız Dünyamızda 1.4 trilyon Dolar silahlanmaya, 230 milyar dolar, kozmetiğe 11 milyar Dolar dondurmaya harcanıyorsa ve her güne 880 milyon insan aç yatıyorsa, 750 milyon obez varsa, buna mukabil Somali'de, Darfur'da bebekler, çocuklar, yaşlılar açlıktan ölüyorsa, Suriye’de 3 yılda 150 bin insan iç savaşta öldürülüyorsa, Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Bosna'da, Çeçenistan'da yüzbinlerce şehit, milyonlarca yetim varsa ve Gazze 1.5 milyon insanı ile açıkhava hapishanesine dönüştürülmüşse,  küresel ekonomik sömürgeciliğin ve insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir Dünyada STK’ların barış konusunda işlerinin çok kolay olmadığı apaçık ortadadır. Bütün bu zorluklara ve olumsuzluklara rağmen barışa hizmet STK için olmasa olmazdır.

STK’lar barış süreci öncesi ve sonrasında yaptıkları tarafsız, âdil, insan hak ve hürriyetlerini temel alan faaliyetleriyle barış sürecinde etkin rol oynayabilecek önemli aktörlerdir. STK’ların barışa katkı sağlayabilmesi için toplumda tarafsızlığını,  toplumla dayanışmayı âdil bir şekilde ortaya koymaları,  insan sevgisini ve insana verdikleri değeri söylem ve faaliyetleri ile göstermiş olmaları gerekir.

STK’lar, gerektiğinde zulüm ve haksızlıklara karşı mazlumdan ve haklıdan yana tavır koymalı, çaba ve faaliyet içinde olmalıdır.

Peygamber Efendimizin (sav) ilk katıldığı Sivil Toplum Kuruluşu olan Hılfu'l-Fudûl (Erdemliler Topluluğu) o dönemde Mekke’ye gelip haksızlığa uğrayan topulukların mazlumlarını korumayı ve mağduriyetlerini gidermeyi amaçlayan bir oluşumdur. Bu oluşumun temelinde ise barışı koruma ve yaşatma vardır.

STK olan Yardımeli Derneği yeryüzü coğrafyasında barışa yansıyan hizmet ve katkılarımızı kısaca sıralayacak olursak:

1-Kardeş Aile Projesi

Ensar ve muhacir kardeşliği kardeşlik bilinci.

2-Somali Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

Somali'de yaptıklarınızla söyleyecek ve Kabul Görecek Sözünüz Olmalı.

3-Pakistan Eyüp Sultan Köyü

İnsanların en zor zamanlarında sel gibi doğal afetlerde yanlarında olduğunuzu görmüş olmaları o toplumdaki barış sürecine katkı vermenize fırsat verir.

4-Sudan Yetimler Külliyesi

Farklı kabilelerin, mağdur yetimlerinin bir arada yaşayabileceklerinin aslında kabile kabile ve şube şube yaratılmışlığın tanışma için bir zenginlik olduğunu nesillere aktararak barışa katkı sağlamak.

5-Doğal âfet, savaş ve mültecilik, yoksullukla mücadele için yaptığımız yardımlar ile toplumlar ile diyalog kurmamızın yolunu açmakta.

6-Ülkemizde söylem ve faaliyetlerimizle her zaman ve her platformda ülke barışına katkı sunmaya çalışmaktayız.

Yardımeli Derneği din, dil, ırk, cinsiyet, Mezhep Renk bölge farkı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan yerlere, süratle ve imkânların elverdiği ölçüde tüm mazlumlara ve mağdurlara yardım elini uzatmaya gayret etmekte, bu amaca yönelik her türlü çabayı her zaman desteklemekte ve katkıda bulunmaktadır.

“Kardeşlik Bilinci” üzerine Mustafa İslamoğlu Hocamız Batman, Urfa, Diyarbakır, Adıyaman’da konferanslar verdi. Diyarbakır, Kayseri ve Adana’da “Kardeş Aile Buluşmaları” yaptık.

Kardeşlik, sözde değil özde olmalı; kardeş kardeşin anadilini yasaklamamalı; kardeş kardeşi inkâr etmemeli, ötekileştirmemelidir.

Mustafa Hocamızın “Tavsiyeler” kitabını Kürtçe’ye tercüme ettirip bastırdık ve dağıttık. Hilâl Tv Yardımeli Programlarında Kürtçe programlara yer verdik.

Aynı zamanda Alevi kardeşlerimizle dayanışma ve yardımlaşma içinde olduk. Gün oldu İstanbul’da haklı olarak grevde olan emekçi tekstil çalışanları ile yardımlaşma içinde olduk. Güzel bir dayanışma ve paylaşma örneği oldu.

Gün oldu Yardımeli Hatay Temsilciliğimiz yardımları Hatay’daki ve Suriye sınırı boyunca mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi toplumun tüm kesimlerine ulaştırmaya çalıştı.

Yürüttüğümüz projeler ve faaliyetlerimiz ile ilgili olarak yazılı ve görsel medya, yurt içinde, yurt dışında STK’lar ve devlet kamu kurum ve kuruluşlar ile yakın işbirliği içindeyiz.

Sözün özü,  Batı ile Doğu arasında kardeşlik köprülerinin kurulması ve toplumların kaynaşması için 76 milyon ülke insanını kaynaşması, huzuru ve barışı için çalışmaktayız.

Yardımeli Derneği olarak ülkemizde, ümmet coğrafyasında ve uluslararası arenada toplumlar arası barışa köprü olmaya katkı sağlıyor ve sağlamaya devam edeceğiz. Çünkü tüm insanlık, dünya barışına muhtaçtır.

Yardımeli olarak “Barış ile ilgili söyleyecek sözümüz, yapacak eylemimiz var” diyoruz.

“Yaşasın Barış

Biji Aşşiti

İiş isselam!”

Böyle bir çalıştayı hazırlayan Sabancı Üniversitesi’ne ve katkı sağlayanlara ve siz değerli katılımcılara teşekkür ederim, selam ve saygılarımla…

Paylaş