Banka HesaplarıBağış Yap

Kardeş Aile Projesi

Kardeş Aile Projesi

Projenin kapsamı yeryüzünün tüm coğrafyaları olmakla beraber; ‘yakından başlama’ ilkesi çerçevesinde Anadolu’dan Balkanlar’a, Asya’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Kafkaslara kadar uzanan yakın bölgemizin mazlum, mağdur ve muhtaç insanına öncelik tanınacaktır.

Projenin kapsamı yeryüzünün tüm coğrafyaları olmakla beraber, “yakından başlama” ilkesi çerçevesinde Anadolu’dan Balkanlar’a, Asya’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Kafkaslara kadar uzanan yakın bölgemizin mazlum, mağdur ve muhtaç insanına öncelik tanınacaktır.

PROJENİN AMACI

⇒Büyük ailemiz olan insanlık ailesinin mensupları arasında kardeşlik hukuku çerçevesinde dayanışma ve yardımlaşma uygulamalarını yaygınlaştırmak,

⇒Hayat standardı yüksek ve orta olan aileler ile mağdur, muhtaç, yoksul ve mazlum aileler arasında “manevî kardeşlik” köprüleri kurmak,

⇒Bu “manevî kardeşlik” köprülerini sadece ülke içinde değil, dünyanın tüm ülkelerindeki mağdur ve muhtaç aileleri kapsayacak şekilde tesis etmek.

PROJENİN KAPSAMI

Kardeş Aile Projesinin kapsamı yeryüzünün tüm coğrafyaları olmakla beraber, “yakından başlama” ilkesi çerçevesinde Anadolu’dan Balkanlar’a, Asya’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Kafkaslara kadar uzanan yakın bölgemizin mazlum, mağdur ve muhtaç insanına öncelik tanınacaktır.

Kardeş Aile’ye verilen destekler şu başlıklar altında toplanabilir:

⇒Barınma (kira ve yakıt)

⇒Eğitim (eğitim rehberliği, eğitim araç gereçleri ve burs)

⇒Sağlık (muayene ve ilaç)

⇒Giyecek (yazlık ve kışlık giyecekler)

⇒Gıda (bölgede yaygın olan temel yiyecek ve içecekler)

⇒Rehabilitasyon hizmetleri (özellikle yaşlı ve özürlüler için)

⇒Psikolojik destek (özellikle afet ve savaş bölgelerinde)

⇒Gezi ve ziyaret programları (ülke içinde ve Türkiye’ye)

⇒İletişim hizmetleri (alan el aile ile veren el aile arasında düzenli iletişim)

⇒Hukukî destek (yurt içinde ve yurt dışında hukukî destek)

PROJENİN AMAÇLARI

⇒Büyük ailemiz olan insanlık ailesinin mensupları arasında kardeşlik hukuku çerçevesinde dayanışma ve yardımlaşma uygulamalarını yaygınlaştırmak,

⇒Hayat standardı yüksek ve orta olan aileler ile mağdur, muhtaç, yoksul ve mazlum aileler arasında “manevî kardeşlik” köprüleri kurmak,

⇒Bu “manevi kardeşlik” köprülerini sadece ülke içinde değil, dünyanın tüm ülkelerindeki mağdur ve muhtaç aileleri kapsayacak şekilde tesis etmek.

⇒Toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışma bilincini oluşturmak ve mağdur ailelerin ihtiyaçlarını zamanında ve doğru bir şekilde karşılamak.

PROJENİN HEDEFLERİ

⇒Hayır medeniyetinin yaygınlaşmasına ve tüm dünyada yerleşmesine katkıda bulunmak,

⇒Büyük ailemizin bireyleri olan bütün dünya halkları arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilincini yaygınlaştırmak,

⇒İnsanlıkta eş ve dinde kardeş olmanın gereğine uygun davranma alışkanlığını yaygınlaştırmaya katkıda bulunmak,

⇒Küresel bir şefkat hareketine dönüşmek için biteviye çalışmak,

⇒İlkelerinden taviz vermeden ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yardım organizasyonlarıyla iş ve güç birliği yapmak,

⇒Gücün ve güçlünün değil, hukukun ve haklının muteber olduğu bir dünyanın oluşmasına katkı sağlamak,

⇒Toplumun temel taşı olan ailenin cehalet, mağduriyet, yoksulluk ve yolsuzluk karşısında ezilmesine engel olmak için mücadele etmek,

⇒Doğal afet, savaş ve işgallerde, her ne sebeple olursa olsun mağdur ve muhtaç duruma düşmüş ailelere ulaşmak ve onlarla dayanışmak,

⇒Sonuçlarla boğuşmak yerine sebepleri keşfederek küresel ölçekte çözümler geliştirebilmek için ilmi çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

PROJENİN SÜRESİ

Proje kapsamına alınan ailelere verilecek destekler, ailenin projeye katıldığı andan itibaren en az 1 Yıl (12 ay) ile sınırlıdır. Bu süre bölge sorumlusunun teklifi ve Yardımeli Derneği Yönetim Kurulu’nun onayıyla uzatılabilir.

GEREKLİ DOKÜMANLAR

1-   İlgili taraflar için yeterli bilgi içeren genel çerçeve metni

2-   Bağışçı ailenin Yardımeli Derneği ile yapacağı sözleşme

3-   Kardeş ailenin Yardımeli Derneği ile yapacağı sözleşme

4-   Her iki aileye ait bilgi ve takip formları

KARDEŞ AİLE BİRİM MALİYETİ

1-Proje kapsamındaki ülkelerin hayat standardı gözetilerek Yardımeli Derneği’nce tespit edilecek aylık ve yıllık miktar,  veren el aileden tahsil edilerek alan el kardeş aileye ödenir.

2- Tahsilât ve ödemeler muhatabın şartları göz önünde bulundurularak 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık olabilir.

Türkiye                              200 TL          100 €           120 $

Filistin                               200 TL          100 €           120 $

Pakistan                            100 TL            50 €             60 $

Sudan                                100 TL            50 €             60 $

Somali                               100 TL            50 €             60 $

Paylaş