Banka HesaplarıBağış Yap

Kardeşlerimiz Bizi Bekliyor

Kardeşlerimiz Bizi Bekliyor

Kardeş Aile Projesi, Yardımeli Derneği’nin başlattığı bir kardeşlik seferberliğidir. Ensar-Muhacir kardeşliği referans alınarak günümüz toplumuna uyarlanmış, modern insanın gündemine getirdiğimiz bir projedir.

Teknik ve fiziki olarak her ne kadar farklılık olsa da maksat  anlamında Ensar ve Muhacir kardeşliğinin ruhunu, örnekliğini günümüze taşımayı amaçladık. Sadece Müslüman kardeşliğini değil, insan kardeşliğini de günümüz insanının gündemine getirmeyi hedefleyerek bu projeyi başlattık. Zira günümüz bilgi çağı ve her şeyi “çok iyi biliyoruz” ama kardeşler olmayı bir türlü beceremiyoruz.
 
 
Bu projemiz –adından da anlaşılacağı üzere- sadece maddi olanakların paylaşılması değil, özelde müminleri, genelde insanları birbirlerinin dert ve sıkıntılarını paylaşmaya yönlendirmek, empati kurmalarını sağlamak, paylaşılan bir dilim ekmeğin verdiği mutluluk ve huzuru yürekten hissetmelerini sağlamaktır. 
 
Teknolojiye endekslenmiş, sanal ortamlara indirgenmiş; giderek ruhsuzlaşan ve samimiyetini yitiren insan ilişkilerinin yaşandığı bir dünya ile karşı karşıyayız. Empatiden yoksun, kadirşinaslıktan azade, kardeşlik bilincinin köreldiği modern dünyada bu projemizin çok değerli olduğunu gösterilen talepten anladık.
 
Kardeş Aile projemizdeki amacımız hayat standardı yüksek ve orta aileler ile yoksul ve mazlum aileler arasında ''manevi kardeşlik'' köprüleri kurmaktır. Bu kurulan köprüleri sadece ülke içinde değil, dünyanın tüm ülkelerindeki mağdur ve muhtaç aileleri kapsayacak şekilde tesis etmektir.
 
 
Türkiye, Somali, Filistin, Pakistan, Bosna, Suriye, Sudan, Afganistan, Bangladeş, Arakan ve dünyanın bütün mazlum coğrafyalarındaki kardeşlerimize ulaşmaya çalıştık. Vereniyle alanıyla, varlıklısıyla yoksuluyla... Kavuştuk, kucaklaştık... Zira; onlar Hz. Ali'nin deyimiyle; Ya insanlıkta eşimiz ya da dinde kardeşimiz idiler.
 
Kardeş Aile projemiz sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki varsıllarla yoksulları buluşturduğumuz, kardeşliklerini pekiştirmelerine vesile olduğumuz bu projeye daha da ivme kazandırmak ve kardeşliği daha çok yaymak, daha çok kalbi birbirine bağlamak, acıları paylaşarak azaltmak, sevinçleri çoğaltmak, dahası “Ey insanlar hepiniz Ademden oldunuz ve Ademde topraktandır!” ayetinin gereğini yerine getirmektir.
 
 
Yardımeli olarak misyonumuz, maddi paylaşımı vesile ederek Allah’ın emrettiği kardeşlik bağlarını güçlendirmektir.
Kardeş Aile projemiz de bu gayemize hizmet için geliştirdiğimiz bir projedir.
Paylaş