Banka HesaplarıOnline Bağış

Kardeşlik Sınır Tanımaz

Kardeşlik Sınır Tanımaz

Amacımız, dünya kardeşliğini kurabilmektir. Varlıkla imtihan edilen zenginlerden alıp, yoklukla imtihan edilen fakirlere verebilmektir. Hayır medeniyetinin yaygınlaşmasına ve tüm d

 

KARDEŞLİK SINIR TANIMAZ

Amacımız, dünya kardeşliğini kurabilmektir. Varlıkla imtihan edilen zenginlerden alıp, yoklukla imtihan edilen fakirlere verebilmektir. Hayır medeniyetinin yaygınlaşmasına ve tüm dünyada yerleşmesine katkıda bulunabilmektir.

 

 

BAŞKA RENKTEN,  BAŞKA DİLDEN BİR KARDEŞ  İSTEMEZ MİSİNİZ?

Bu projenin amacı, insanlık ailesinin mensupları arasında kardeşlik hukuku çerçevesinde dayanışma ve yardımlaşma duygusunu yaygınlaştırmaktır. Hayat standardı yüksek ve orta olan aileler ile mağdur, muhtaç, yoksul ve mazlum aileler arasında 'manevi kardeşlik' köprüleri kurarak, bu köprüleri sadece ülke içinde değil, tüm dünyadaki muhtaçları kapsayacak şekilde tesis edebilmektir.

 

BİZİM DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDA BİR KARDEŞ AİLEMİZ OLDU, SİZİN DE OLABİLİR.

Projenin kapsamı yeryüzünün tüm coğrafyaları olmakla beraber; 'yakından başlama' ilkesi

 

çerçevesinde Anadolu'dan Balkanlar'a, Asya'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar uzanan yakın bölgemizin mazlum, mağdur ve muhtaç insanına öncelik tanınacaktır.

 

 

 

 

'Kardeş aile'ye verilecek destekler şu başlıklar altında toplanabilir: Barınma (kira ve yakıt), Eğitim (eğitim rehberliği, eğitim araç gereçleri ve burs), Sağlık (muayene ve ilaç), Giyecek (yazlık ve

 

kışlık giyecekler), Gıda (bölgede yaygın olan temel yiyecek ve içecekler), Rehabilitasyon hizmetleri (özellikle yaşlı ve özürlüler için), Psikolojik destek (özellikle afet ve savaş bölgelerinde), Gezi ve ziyaret programları, İletişim hizmetleri, Hukuki destek.

 

 

 

 

Projemizin ana hedefleri, hayır medeniyetinin yaygınlaşmasına ve tüm dünyada yerleşmesine katkıda bulunmaktır.Bütün dünya halkları arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşma bilincini yaygınlaştırarak, insanlıkta eş ve dinde kardeş olmanın gereğine uygun davranma alışkanlığını yaygınlaştırabilmektir. Küresel bir şefkat hareketine dönüşerek, ilkelerinden taviz vermeden ülkemizde ve dünyadaki tüm yardım organizasyonlarıyla iş ve güç birliği yaparak, gücün ve güçlünün değil, hukukun ve haklının muteber olduğu bir dünyanın oluşmasına katkı sağlamaktır. Toplumun temel taşı olan ailenin cehalet, mağduriyet, yoksulluk ve yolsuzluk karşısında ezilmesine engel olmak için mücadele ederek, doğal afet, savaş ve işgallerde, her ne sebeple olursa olsun mağdur ve muhtaç duruma düşmüş ailelere ulaşmak ve onlarla dayanışmaktır. Sonuçlarla boğuşmak yerine sebepleri keşfederek küresel ölçekte çözümler geliştirebilmek için ilmi çalışmalar yapmak ve yaptırmaktır.

 

MAZLUMUN DİNİ, IRKI, RENGİ  SORULMAZ.

Paylaş