Banka HesaplarıBağış Yap

KURBAN YAKLAŞMAK, FİDANLAR DUADIR

KURBAN YAKLAŞMAK, FİDANLAR DUADIR

Her fidan tüm canlılar adına; gelecek nesiller için, insanlık için edilmiş fiili bir duadır.

Yağmur için, bereket için, oksijen için, huzur için göğe açılmış ellerdir fidanlar.

Erozyon, sel ve kirli havadan neslimizi, insanlığı korumak adına Allah’tan yardım istemektir.

Söylediği her söz bir hikmete mebni olan, yürüyen Kur’an olan, Kur’an’ın dili olan Allah Resulü, "Kıyametin koptuğunu görseniz elinizde fidan varsa dikiniz" tavsiyesini boşuna söylememiştir. Fidanın dua olduğunu, çevrenin önemini, insanlığın ve tüm canlıların yeşile ne kadar muhtaç olduğunu bu sözüyle beyan etmiştir aslında.

Gittikçe betonlaşan çevremizi, çölleşen dünyamızı, kuruyan topraklarımızı, çekilen sularımızı, insanoğlunun ihtirasına ve açgözlülüğüne maruz kalan tabiatı ancak çevreye duyarlı olarak ve duyarlı olanları çoğaltarak kurtarabiliriz.

“Doğa” deyince, “tabiat” deyince, “orman” deyince ilk akla gelen kesimin Müslümanlar olması gerektiğine inanıyoruz. Zira Allah bizlere “karada ve denizde fesat çıkarmamayı” öğütlerken, bunun pratiğini başta ağaç dikerek, çevreye duyarlı olarak göstermemizi ister. Gelecek nesillerimizi, bu gezegeni ortaklaşa kullandığımız diğer canlıları; yani kul hakkını gözetmemizi ister. Tüm canlıların da tıpkı bizim gibi birer ümmet olduklarını söyler Rabbimiz.

İnsanoğlu maalesef ormanları katletmeye, diğer canlıların yaşam alanlarını yok etmeye, gelecek nesillerin hakkını gasp etmeye devam ediyor. İnsanoğlu bir yandan küresel ısınmadan, denizlerin ve havanın kirlenmesinden, canlı türlerinin yok olmasından yakınırken ve bunun için kaygılanırken, diğer yandan kendi elleriyle kendi sonunu hazırlamaya devam etmektedir. Bunu ilk önce fark etmesi gereken, bunu önlemek adına ilk girişimde bulunması gereken, bunun için yüksek bir duyarlılık ve farkındalık oluşturması gereken ilk kesimin biz Müslümanlar olması gerektiğine inanıyoruz.

Acı bir şekilde gözlemliyoruz ki maalesef Müslümanların çevre duyarlılığı, orman sevgisi, ağaçları koruma ve üretme derdi, havayı ve karayı koruma şuuru, bu konulardaki sorumluluk bilinci olması gereken düzeyde değil. Allah’ın bize emrettiği çevre duyarlılığından, Resulünün vaaz ettiği ağaç sevgisinden yoksunuz. Kapitalizmin, dünya egemenlerinin, batının, sanayi ve teknolojiyi tekelinde tutan büyük devletlerin karaya ve denizlere neler ettiğini elbette bilmekteyiz. Kendi elleriyle; bile isteye, sadece silah ve diğer teknolojik aygıtları pazarlamak ve daha çok güçlenmek için çocuklara, kadınlara, yaşlılara, nesillere, tüm canlılara nasıl kıydıklarını görmekteyiz. Yumurtasını pişirmek için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyen bir zihniyetin dünyaya egemen olduğunun farkındayız.

Fakat bizler Müslümanlarız; bizler onlar gibi olamayız. Biz onlar gibi yapamayız. Biz tüm canlıları, tüm insanlığı, tüm nesilleri düşünmek, dert etmek zorundayız. Bizler dünyanın bir ucundan diğer ucuna; herhangi bir canlının incinmesinden incinen bir dinin müntesipleriyiz. Ya da öyle olmakla emrolunduk. Bizim hırsımız merhametimizin önüne geçemez. Bizim dünya ve insanlık tasavvurumuz, doğa bilincimiz, tabiat bilincimiz herhangi bir aidiyet sahibinin, herhangi bir ideoloji taraftarının, herhangi bir din müntesibinin düzeyinde olamaz-olmamalı. Çünkü bizler bu gezegeni ve tüm evreni var eden, her şeyi bir kader/bir ölçü ile yaratan, abes/beyhude/boş olarak tek şey yaratmayan, her canlıyı ve her bitkiyi bir maksada yönelik yaratan Allah’a iman etmişizdir.

Bunun içindir ki, 5 yıl önce “1Kurban 1Fidan” kampanyamızı başlattık. Kurbanın Allah’a yaklaşmak olduğunu bildiğimiz gibi fidanların da O’na açılmış eller olduğunu, dua olduğunu biliyoruz.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Kurbanlar Kardeşliğe Fidanlar İnsanlığa” diyoruz. Tüm kardeşlerimizi, tüm dostlarımızı, tüm insanlığı bu kampanyamıza davet ediyoruz.

Yardımeli olarak yetimlere, mazlumlara, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam ederken; doğaya, diğer canlılara, çevreye, gelecek nesillerimize de elimizi uzatıyoruz. Göğe açılmış fiili dua olan fidanlar dikiyoruz. Çünkü bununla emrolunduğumuzu biliyoruz.

Gittikçe betonlaşan, çölleşen dünyamız için fiili dua ediyoruz:   1 Kurban için 1 Fidan dikiyoruz. Biz sorumlu olduğumuzu biliyoruz ve sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Veren El-Alan El arasında “Hayır Köprüsü” olduğumuz gibi insanla tabiat arasında da “Hayır Köprüsü” olmak istiyoruz.

Paylaş