Banka HesaplarıBağış Yap

Mısır'daki Askeri Darbeyi ve Katliamı Kınıyoruz!

Mısır'daki Askeri Darbeyi ve Katliamı Kınıyoruz!

Her şeyden önce Mısır’daki askerî darbeyi ve yapılan bu alçakça katliamı şiddetle kınıyor, şehid düşen Mısırlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara ise Rabbimizden acilen şifa diliyoruz.

Her şeyden önce Mısır’daki askerî darbeyi ve yapılan bu alçakça katliamı şiddetle kınıyor, şehid düşen Mısırlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara ise Rabbimizden acilen şifa diliyoruz.

Ayrıca bir an önce, Mısır halkının iradesine saygı duyularak seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Mursi’nin görevine iadesini istiyoruz.

Mısır’da Mursi yönetiminin 3 Temmuz 2013’te askerî darbeyle devrilmesi sonucunda başlayan sivil gösterilere ateş açılması sonucu bugüne kadar binlerce insan katledilmiş, onbinlerce yaralanmış, binlerce kişi tutuklanmıştır.

Yine 14 Ağustos 2013 tarihinde Mısır güvenlik güçleri, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Rabiat'ül Adeviye Camii’nin önünde ve Nahda Meydanı’nda toplanan ve oturma eylemi yapan göstericilere, ateş açarak binlerce sivil insanı katletmiş, binlercesini de yaralamıştır. Mısır’da yaşanan katliam insanlığa karşı suç özelliği taşımaktadır. Mısır’daki yaşam hakkını ihlal ve tehdit eden, barışçıl toplantı ve gösteri hakkını, ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran bu kanlı müdahale gerekçesi ne olursa olsun kabul edilemez ve meşrulaştırılamaz.

Dünya kamuoyuna yansıyan haberlere göre Mısır halkı protestolar boyunca şiddetten özenle kaçınıp barışçıl gösteriler yapmıştır. Sivil kişilere karşı hedef gözetmeksizin silah kullanmak ve katliam yapmak gerek BM’nin kabul ettiği sözleşme ve anlaşmalar, gerekse diğer uluslararası sözleşmelere göre insanlığa karşı suç niteliğindedir.

Mısır halkının temel hak ve özgürlüklerinin yanı sıra siyasal karar alma süreçlerine/yönetime katılma haklarının ihlal edilmesini kınıyoruz.

Demokrasi ve insan haklarından asla taviz verilemez. Darbe ile iktidara gelenler derhal görevden çekilmeli ve görevi seçimle işbaşına gelen bir hükümete bırakmalıdır.

Haksız yönetimlere karşı direnmek bütün dünya halkları için bir hak ve sorumluluktur. Barışçıl gösteriler her yerde ve herkes için bir haktır, hiçbir şekilde silahla bastırılmamalıdır. Mısır’daki katliamın sorumluları derhal görevden el çektirilmeli ve yargılanmalıdır.

Yardımeli Derneği olarak Mısırlı kardeşlerimize yapılan bu alçakça darbeyi ve katliamı şiddetle kınıyor, halk iradesine saygı duyularak Sayın Mursi’nin bir an önce görevine iadesini talep ediyoruz.

Paylaş