Banka HesaplarıBağış Yap

Ramazan Zekat Bağışı

Ramazan Zekat Bağışı

Zekat bağışı ;islam hukukuna göre varlıklı olduğu belirlenen kişinin,malının bir kısmından ödemesi gereken ibadeti ifade eder.

Ramazan Zekat Bağışı

Zekat bağışı ;islam hukukuna göre varlıklı olduğu belirlenen kişinin,malının bir kısmından ödemesi gereken ibadeti ifade eder.İslamın beş temel şartından biri olarak zikredilen zekatın önemini burdan idrakle ancak teslim edebiliriz.

İslam dini toplumu inşa ve ihya eden bir dindir.Bu dinin mensupları olarak bizler biliriz ki,Rabbimizin lutfettiği rızıkta müslüman kardeşlerimizin de hakkı vardır.Allah varlıkla imtihan ettiği kuluna bu sorumluluğu yüklemiş ve insanın keyfiyetine bırakmamıştır.Bu bakımdan muhtaç kimsenin hakkını gözetirken,varlıklı olan için bir arınma vesilesi olan zekat üzerinde önemle durulmuş ve çokça zikredilmiştir.

Kuran-ı Kerim’de namaz kelimesiyle beraber defaatle karşılaştığımız zekat ibadetinin ne derece önem arz ettiği açıktır.Allah Teala; ‘İman edip güzel amellerde bulunanlar,namazı dosdoğru kılanlar ve zekatı verenler;şüphesiz onların ecirleri Rableri katındadır.onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.’ buyurmuş ve müjdeye mazhar olmanın şartlarından birinin de zekat ibadeti olduğunu açıklamıştır.

İslam dini şüphesiz toplum hayatını düzenleyen yüce bir ilkeler bütünüdür.Zekat bağışı da fertlerin birbirine yardım etmelerini salık vererek;kötü duygular ve bunun sonucu olumsuz ve yıkıcı davranışların önüne geçmek için üzerinde ehemmiyetle durulmuş bir meseledir.

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı hepimiz için bir arınma vesilesidir.Bu cihetle her türlü ibadet ve emirle Rabbimize yaklaşmaya çalışıyor fitre,sadaka,infak ve zekat bağışlarımızı ulaşması gereken kardeşlerimize ulaştırıyoruz.

Ramazan Zekat Bağışı

Ramazan Zekat Bağışı

Ramazan Zekat Bağışı

Ramazan Zekat Bağışı

Ramazan Zekat Bağışı

Ramazan Zekat Bağışı

Ramazan Zekat Bağışı

Paylaş