Yükümüz kardeşlik, derdimiz mazlumlar, maksadımız

Yükümüz kardeşlik, derdimiz mazlumlar, maksadımız