Banka HesaplarıBağış Yap
Başvuru Formları

İyilik elçisi, gönüllü ol!

Bir yardım gönüllüsü, yapılan yardım faaliyetinde aktif rol alarak, Allah rızası için yapılan bir faaliyette yorulmanın tarifi imkânsız, doyumsuz lezzetini tadarak, ahireti için köklü yatırımlar yapabilir.

Gönüllü insanlar, bir Sivil Toplum Kuruluşu içinde kendi maddî, fizikî güçlerini ve imkânlarını kullanarak ya da kaynak temin ederek faaliyet gösterebilirler. Yine projeleriyle, düşünce ve fikirleriyle topluma yön veren insanların, hem toplumu yönlendirmesi hem de yeni fikirlere öncülük etmesi Sivil Toplum Kuruluşları için elzemdir.

Gönüllülerin çalışma alanları genellikle sivil toplum kuruluşlarıdır. Yaptıkları işler için hiçbir ücret ya da farklı bir kazanç talep etmeyen gönüllüler toplumsal içerikli projelerde, doğal afetlerde vb durumlarda öne çıkmaktadırlar. Gönüllüler, Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları etkileyebilecek, yönlendirebilecek bir role sahiptirler.

Hem gönüllü, hem de sivil toplum kuruluşu fayda sağlar, toplumun güçlenmesine katkıda bulunur. Gönüllünün sağladığı en önemli hizmet, yaşadığı topluma sağladığı katkıdır, ürettiği hizmettir.

  • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirmek,
  • İhtiyaç sahibi, mağdur, kimsesiz, yetim vb olan insanlara yardım edebilmenin mutluluğunu yaşayabilmek,
  • İçinde yaşadığımız topluma katkıda bulunabilmek,
  • Topluma örnek ve faydalı bireyler olmak,
  • Sahip olduğumuz becerileri geliştirme imkânı bulup, kişisel gelişimimize katkı sağlamak,
  • Her şeyin bir karşılıkla ölçüldüğü dünyamızda, karşılık beklemeden faydalı olunabileceğini göstermek

“Neden Gönüllü Olmalıyım? sorusuna verilebilecek belli başlı cevaplardır.

Formu doldurarak, iyilige giden yolda sende milyonlarca kalbe dokunabilirsin...

Paylaş