Banka HesaplarıBağış Yap
Kardeş Aile Projesi

Kardeş Aile Projesi

Kardeş Aile; paylaşmanın, çoğalmanın, artmanın ve arınmanın ifadesi...

Kardeş aile projesi; kültürümüzde ensar ve muhacir kardeşliğinden ilham almış bir projedir. Projenin kapsamı yeryüzünün tüm coğrafyaları olmakla beraber, ''yakından''başlama'' ilkesi çerçevesinde Anadolu'dan Balkanlar'a, Asya'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar uzanan, yakın bölgemizin mazlum, mağdur ve muhtaç insanlarını kapsamaktadır.

Doğal afet ve savaşların da etkisiyle sayıları gitgide artan mağdur ve muhtaç aileleri sevindirmek için Yardımeli tarafından geliştirilen bu proje, hayırsever insanların desteğiyle hayat buldu.

Kardeş Aile projesinde ki amacımız hayat standardı yüksek ve orta aileler ile yoksul ve mazlum aileler arasında ''manevi kardeşlik'' köprüleri kurmaktır. Bu kurulan köprüleri sadece ülke içinde değil, dünyanın tüm ülkelerindeki mağdur ve muhtaç aileleri kapsayacak şekilde tesis etmektir.

Türkiye, Somali, Filistin, Pakistan, Bosna, Suriye, Sudan, Afganistan, Bangladeş, Arakan ve dünyanın bütün mazlum coğrafyalarındaki kardeşlerimize ulaşmaya çalıştık.

Vereniyle alanıyla, varlıklısıyla yoksuluyla... Kavuştuk, kucaklaştık... Zira; onlar Hz. Ali'nin deyimiyle; Ya insanlıkta eşimiz ya da dinde kardeşimiz idiler.

 

Kardeş Aile projesinin amaçları;

 • Büyük ailemiz olan insanlık ailesinin mensupları arasında kardeşlik hukuku çerçevesinde dayanışma ve yardımlaşma uygulamalarını yaygınlaştırmak,
 • Hayat standardı yüksek ve orta olan aileler ile mağdur, muhtaç, yoksul ve mazlum aileler arasında “manevî kardeşlik” köprüleri kurmak,
 • Bu “manevî kardeşlik” köprülerini sadece ülke içinde değil, dünyanın tüm ülkelerindeki mağdur ve muhtaç aileleri kapsayacak şekilde tesis etmek.

 

Kardeş Aile Projesi içerisinde verdiğimiz destekler ise;

 • Barınmayı sağlamak için kira ve yakıt desteği,
 • Eğitim ihtiyacını karşılayabilmek için eğitim rehberliği, eğitim araç gereçleri ve burs imkanlarını,
 • Sağlık hizmetleri için muayene ve ilaç ihtiyaçlarının tedarik edilmesi,
 • Giyecek ve Gıda ihtiyaçlarının karşılanması;
 • Özellikle Yaşlılar ve Engelli kardeşlerimiz için Rehabilitasyon hizmetleri;
 • Afet ve savaş bölgelerinde yaşamış kişiler için psikolojik destek,
 • Türkiye'de ve yardım edilen diğer ülkelerde gezi ve ziyaret programları,
 • Yardımsever ve muhtaç insanlar arasında sürekli ve düzenli iletişim desteği
 • Ve hukuki destek.

 

Kardeş Aile Ödemleri

 • Proje kapsamındaki ülkelerin hayat standardı gözetilerek Yardımeli Derneği’nce tespit edilecek aylık ve yıllık miktar,  veren el aileden tahsil edilerek alan el kardeş aileye ödenir.
 • Tahsilât ve ödemeler muhatabın şartları göz önünde bulundurularak 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık olabilir.

 

Bölgelere Göre Kardeş Aile Ödemeleri

Türkiye 750 TL 25 € 25 $
Filistin 750 TL 25 € 25 $
Suriye 750 TL 25 € 25 $
Bosna 750 TL 25 € 25 $
Arakan 600 TL 20 € 20 $
Afganistan 600 TL 20 € 20 $
Moritanya 600 TL 20 € 20 $
Pakistan 600 TL 20 € 20 $
Somali 600 TL 20 € 20 $
Sudan 600 TL 20 € 20 $

 

Nasıl Kardeş Aile Olabilirim ?

İster veren el olarak, ister alan el olarak Kardeş Aile edinmek isteyenler, Dernek yetkilileri ile irtibata geçmeleri veya sitemizden müracaat etmeleri halinde , gerekli işlemler yapılacaktır.

Kardeş Aile Talep Formu

Paylaş