Kurban

Yardımeli Derneği, bağışçılardan aldığı adak, akika, şükür kurban vekaletlerini yurt içi ve yurt dışında, bağış sahibinin ismi ve şartı ifade edilerek, islami usullere göre kesmekte ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktadır.

Dilimizde adak olarak ifade edilen nezir, bir çeşit ibadettir. Zaten nezirin asıl mânâsı da kişinin Allah rızası için yapması mübah olan bir şeyi yerine getirmeye söz vermesidir. Adakta gaye Allah rızası olmalıdır.

Yeni doğan çocuğun başındaki saça Arapça’daakīka denildiğinden, Akīka kurbanı kesildiği gün çocuğun saçı traş edildiği için kurbana da akîka adı verilmiştir. 

Herhangi bir vesileyle Allah’a şükretmek için kesilen kurbana şükür kurbanı denir. Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Ancak böyle bir nimeti elde eden kişinin, adakta bulunmadığı sürece kurban kesmesi zorunlu değildir.

Kesilen kurbanlar, parçalandıktan sonra ailelere dağıtıldığı gibi; mülteci kamplarında ve yetim külliyelerinde sıcak yemek olarak da dağıtılmaktadır.

Kurbanın kesim anındaki görüntüleri ve isim okuma anı, talep edilmesi halinde bağış sahibine gönderilmektedir.

Medya