Yumurta Tavuğu


Arakan Mülteci Kamplarında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin hayata tutunmalarına katkı sağlayacak olan küçük ama, etkili bir mikro proje.

Kamplarda çalışma, üretme imkanı olmayan; sadece başını sokabileceği bir barakaya sahip olan ailelere yönelik destek projelerinden birisi de “Yumurta Tavuğu Projesi” tutunmalarını sağlayacak, hem de kendileri için bir geçim kaynağı olacak.

Medya