Banka HesaplarıBağış Yap
Kurumsal

Vergi Avantajları

YAPILAN BAĞIŞLARDA VERGİSEL AVANTAJLAR

2007 yılında kurulan YARDIMELİ DERNEĞİ, 30.11.2012 tarih ve 2012-4030 nolu Bakanlar Kurulu kararı Cumhurbaşkanımızın onayıyla Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü kazanmıştır. (Bu statü ilgili bakanlıkların ve maliye bakanlığının olumlu görüşü üzerine içişleri bakanlığının teklifi, bakanlar kurulunun kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile verilmektedir.) Kamu yararına çalışma statüsü derneklerin bağışçılarına malî anlamda kolaylıklar sağlamaktadır.

Derneğimiz Gıda Bankacılığı kapsamında her türlü ayni bağışı kabul etmektedir. Kurum ve işletmeler gıda bankacılığı kapsamındaki ürünleri ( gıda, giyecek, temizlik ,yakacak) maliyet bedelleri üzerinden bağış yapabilir ve yaptıkları bu bağışları gider olarak vergiden düşebilirler.
 

1. NAKDİ BAĞIŞLARDA AVANTAJLAR

İNDİR  Şahıslar İçin İndirim Rehberi

İNDİR  Şirketler İçin İndirim Rehberi


2. AYNİ BAĞIŞLARDA AVANTAJLAR

İNDİR  Şahıslar İçin İndirim Rehberi

İNDİR  Şirketler İçin İndirim Rehberi


3. GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA AVANTAJLAR

İNDİR  Şahıslar İçin İndirim Rehberi

İNDİR  Şirketler İçin İndirim Rehberi

Paylaş