Banka HesaplarıBağış Yap

Vizyon ve Misyonumuz

Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz

 • Cehalet, doğal afetler, savaş ve vesilesiyle oluşan olumsuzlukların giderilecek birey, aile ve toplumları kendi ayakları üzerinde duracakları sosyal yaşamlarını sürdürecek ortama kavuşturmak.
 • Yeryüzünün en ücra köşelerinden de gelse, kendisine ulaşan her imdat çağrısına zamanında ve yeterli bir biçimde ulaşabilecek ekip, ekipman bilgi, bilişim, güç ve tüm imkanlarını seferber ederek en hızlı ve etkin bir şekilde kriz bölgesine ulaşmak.
 • Tüm dünyada muhtaç duruma düşmüş ya da düşürülmüş toplumların kişi, kurum ve kuruluşları destekleyip güçlendirmek.
 • İmkân ve kaynaklarını eğitim öncelikli kalıcı projeler üreterek, çözümler sunmak.
 • Tüm yeryüzünde yardım ve yardımlaşma bilinci oluşturarak, kurumlar ve ülkelerarasında işbirliği yaparak sosyal dayanışma ve yardımlaşmada öncülük etmek.
 • Mazlumiyet ve yoksulluğun giderilmesine, sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak.

Misyonumuz

 • Mensubu olduğu hayır medeniyetinin yeniden inşasını sağlamak için çalışmak.
 • Hayır medeniyetinin yaygınlaşmasına ve tüm dünyada yerleşmesine toplumda yardımlaşma bilici ve ahlakının oluşmasına katkı sağlamak.
 • Yeryüzünün her tarafında hakkın ve adaletin hâkim olması iyiliğin her yere yayılıp kötülüğe engel olunması için kim ve nerede olursa olsun, muhtaç, mağdur ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onlara onurlu bir hayat sunmak.
 • İnsanlıkta eş dinde kardeş olmanın gereğine uygun olarak kardeşlik bilinciyle, “İyilik ve takvada yarışın günah ve düşmanlıkta yarışmayın” ilkesini düstur edinerek küresel şefkat hareketine dönüşmek.
 • Veren el ile alan el ararsında hayır köprüsü olmak ve “Bir hayra rehberlik eden, onu bizzat yapmış gibidir” müjdesine nail olmak için çalışmak.
 • İnsanlığın değişmez değerleri için hayrın kuşatıcılığı anlayışıyla “Karnıyla birlikte kafasını ve kalbini de doyur” düsturunu şiar edinmek.
 • Toplumun temel taşı olan ailenin ve insanlığın, cehalet, mağduriyet, yoksulluk ve yetimlik karşısında ezilmesine engel olmak,sonuçlar değil sebepler üzerinde durmak.
 • İyiliğin her zaman ve her yerde yaşatılması için çalışmak.
 • Toplumun en hassas parçası olan engellilerin kendilerinin özürle, özürsüzlerin de kendileriyle imtihan edildiği özürlülere “Özür tendedir, canda özür olmaz” düsturuyla yaklaşarak onların tutan eli, gören gözü, işiten kulağı ve yürüyen ayağı olmak.
Paylaş