Banka HesaplarıBağış Yap

Yardımeli'nden Beş Kıtaya Şefkat Hareketi

Yardımeli'nden Beş Kıtaya Şefkat Hareketi

Uluslararası İnsani Yardım Derneği Yardımeli,“Kurban yakınlaşma ve paylaşmadır” şiarıyla 35 ülke ve 45 bölgede 1 milyona yakın mazlum, mağdur, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibine kurban payı ulaştırdı.

Uluslararası İnsani Yardım Derneği Yardımeli,“Kurban yakınlaşma ve paylaşmadır” şiarıyla 35 ülke ve 45 bölgede 1 milyona yakın mazlum, mağdur, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibine kurban payı ulaştırdı.

Dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahipleri sadece kurban eti için değil, içinde bulunmuş oldukları kötü hayat şartları, yoksulluk vb. konular için, gelecek kardeşlerini bir umut olarak görüyorlar.

Kurban organizasyonumuza katılan Yardımeli ekipleri gittikleri ülke ve bölgelerde sadece kurbanları kesip etleri muhtaçlara ulaştırmak değil, bölge insanının ihtiyacı olan kalıcı ve sürdürülebilir projelere yönelik çalışmalar da yapmaktadırlar.

Mevcut yürüyen projeleri yerinde gören, denetleyen ekipler, aynı zamanda eğitim,  meslek edindirme, kardeş aile, yetimhane vb. birçok projenin temellerini atıyorlar veya ihtiyaç olan projeleri raporlayarak genel merkeze bildiriyorlar.   

Daha çok savaşın, yoksulluğun ve cehaletin hakim olduğu ülkelerde kurban çalışmalarını yoğunlaştıran Yardımeli 2015 kurban organizasyonda Küba, Kamboçya ve Açe’ye de kurban yardımı yaptı.

Ekiplerimiz yıllardır kanayan yaramız, Ortadoğu, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan gibi ülkelerde de kurbanlar keserek öksüz, yetim, muhtaç ve mültecilere ulaştırdılar

Filistin-Gazze

Yardımeli Gazze ofisi, 2006 yılından bu tarafa abluka altında yaşamaya mecbur edilen, tüm kapıların üzerine kapatılıp, tünelleri su ile doldurulan yaralı şehir Gazze için yola çıktılar. Başta gıda, ilaç, tıbbi malzeme, enerji ve tüm acil günlük ihtiyaçlarını karşılamakta çok zor durumda olan binlerce Gazzeli kardeşlerimize kurban eti ulaştırdılar. Bu vesileyle Kardeş aile kapsamında bulunan 2000 aileye de düzenli olarak yapılan kardeş aile ödemelerini de ulaştırmış oldular.

Suriyeli mültecilerimize el uzattık

Birçok ülkede çok zor şartlarda yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin dertlerini ve acılarına ortak olmaya çalıştık. Hayat şartlarının ve günlük yaşam sorunlarının zirve yaptığı 5.yılına giren Suriye adeta uluslar arası hegomonik güçlerin çıkar çatışması merkezine döndü. Kurban bayramı vesilesiyle özellikle Urfa, Antep, Kilis ve Hatay’daki muhacir kardeşlerimiz ziyaret edilerek emanetlerimizi ilettik. Bölgede derneğimizin açtığı Suriye okulları da ziyaret edildi.

Irak daki Yetimleri ve Mültecileri unutmadık.

3,5 milyon yetimin bulunduğu ve yıllardır yaşanan savaşlar dolayısıyla evlerini terk edengöçmenlere kurban eti ulaştırıldı. Özellikle Musul, Ambar ve Selahaddin vb. kentlerden gelen Kerkük ve çevresindeki ihtiyaç sahiplerine ve göçmenlere kurban eti ulaştırıldı.

Ürdün-Lübnan

Yardımeli ekiplerimiz, Ürdün ve Lübnan’daki Filistin ve Suriye mülteci kamplarında çok zor şartlarda yaşayan, her türlü günlük ihtiyaç maddelerine muhtaç olan kardeşlerimizle acıları paylaşılıp kurban eti ulaştırdı.

Mazlum Coğrafya Afrika Kıtası

Yardımeli, Afrika’nın birçok bölgesinde çeşitli projeler yürütmektedir. Afrika’da çok yoğun bir kurban organizasyonu yaptı. Özellikle Sudan, Somali, Etiyopya, Moritanya ve Tanzanya’da ihtiyaç duyulan bölgelerde kurban kesimi ve dağıtımı yaptı. Su kuyusu açılışlarının, kardeş aile ödemelerinin yapıldığı ülkelerde kardeşlerimizin umudu, ufku ve duası olduk.

İslamoğlu Hocamızla Moritanya’da idik...

Genel başkanımız Dr.Sadık Danışman ile birlikte İslamoğlu Hocamız bu kurbanda ailesiyle birlikte Moritanya organizemize iştirak ettiler. Organizede bizzat fili görev alan Hocamız kendi elleriyle Moritanyalı kardeşlerimize ikramda bulundular. Kardeş ailelerimizi ziyarette bulundular. Yardımeli’mizin Moritanya çalışma ve projelerini yerinde incelediler.

Somali

2016 şubat-mart aylarında açılışı planlanan Somali’nin donanımlı kadın doğum ve çocuk hastanesi son eksiklerini tamamlamak üzere. Su kuyuları, Kardeş aile, Süt keçisi, Yetimhane,  Göz Kliniği, eğitim destekleri ve özellikle katarakt ameliyatları gibi birçok hizmetlerde bulunan Yardımelimiz Başkent Mogadişu ve çevresinde on binlerce yoksul ve yetim aileye  kurban eti ulaştırdı.

2011 yılında yoksulluk ve fakirlikten binlerce insanın öldüğü Somali’de insanlar Türk halkını ve özellikle insani yardım derneklerinin ilgisiyle geleceğe daha da umutla bakıyorlar.

Sudan

Yardımeli kurban ekipleri ile birlikte gönüllülerin yoğun bir şekilde katıldığı Sudan Kurban organizasyonu, Sudan’ın üç ayrı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırıldı. Birçok öksüz ve yetimlere çeşitli hediyeler verildi.

Afrika’nın önde gelen yetimhane ve aynı zamanda okul olan Akabe Yetim Külliyesi, organizasyona katılan ekipler tarafından ziyaret edildi. Yetim Külliyesi de bu gönüllülerimize ev sahipliği yaptı.

Habeşistan & Tanzanya

Yardımeli ekipleri Necaşi’nin torunlarına ve Tanzanya’daki kardeşlerimize de kurban eti ulaştırdı. Su kuyularının açılışı yapıldı ve Yardımeli’nin destekleriyle açılan okul ziyaret edildi. Kardeşliği,ufku ve muhabbeti götüren ekiplerimiz Habeşli kardeşlerinin yanında olduğunu kurban vesilesi ile göstermiş oldular.

Kardeş ülke Pakistan ve Afganistan

Yardımeli, Pakistan ve Afganistan’da da kurban bayramında ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti  ve farklı yardımlar ulaştırdı.

Yardımeli, Pakistan Eyüp Sultan Köyü’nde kurbanlar keserek köy sakinlerine ulaştırdı. Köy okulundaki öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.  Meslek edindirme kursun ziyaret etti. Kuyu açılışlarının yapıldığı Pakistan’da, kardeş aile ziyaretleri ile kardeşliğimiz pekişti.

Afganistan’da büyük bir yoksulluk ve belirsizliğin yaşandığı hepimizin malumu.  Özellikle, 1979’dan beri dünya zalimlerinin savaş meydanı olan Afganistan’da kesilen kurbanlar yetim ve muhtaçlara ulaştırıldı. Su kuyularının açılışı yapıldı. Kardeş aile çalışması başlatıldı. Çeşitli kuruluşlar ziyaret edilerek yardım çalışmaları hakkında istişareler yapıldı.

Acıların diyarı Arakan, Bangladeş, Nepal

Diri diri insanların yakıldığı, kaçacak yerlerinin dahi olmadığı büyük bir insanlık davasının yaşandığı, Müslümanların hunharca katledildiği, kendi topraklarında ya ölüm, ya sürgüne maruz bırakıldığı Myanmardan Bangladeş’e mülteci olarak gelen Arakan mülteci kamplarında kesilen kurbanlar Arakanlı kardeşlerimize ulaştırıldı. Su kuyularının açılışının yapıldığı, kardeş ailelerin ziyaret edildiği, inşaatı devam eden yetimhanenin ziyaret edildiği, mescid- medreselerimizdeki öğrencilere eğitim yardımlarının yapıldığı ve hediyelerin verildiği kurban organizasyonu, bayram sevindiğin kadar değil, sevindirdiğin kadar bayramdır sevincini yaşattı.

Geçtiğimiz aylarda deprem geçiren Nepalde kesilen kurbanlar muhtaçlara ulaştırıldı.

Balkanlarda Bayram Bir Başka..

Yardımeli ekipleri Bulgaristan, Macaristan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova’da kesilen kurbanlar muhtaçlara ulaştırıldı.

Bosna Hersek’ de eğitim yardımları ile birlikte kardeş aileler ziyaret edildi. Avusturya, Hollanda ve Almanya’dan gelen Yardımeli ekipleri ile kurban sevinci balkanlarda yaşandı.

Doğu Türkistan, Mısır

Yardımeli katliam ve büyük bir acının yaşandığı doğu Türkistan ve Mısır’dan ülkemize gelen mültecileri kurban bayramında da unutmadı. Kesilen kurbanlar İstanbulda bulunan Doğu Türkistanlı ve Mısırlı kardeşlerimize ulaştırıldı. Kendi vatanlarında ve topraklarından uzak yurtlarda yaşamaya mecbur bırakılan bu kardeşlerimizle kurban bayramında da birlikte olduk.

Kafkaslar, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan

Yardımeli,  ekiplerimizin bu ülkelerde kestiği kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Özellikle Kazakistan ve Kırgızistanda derneğin diğer faaliyetlerine katkılar yapıldı. Oralardan getirilecek ve Türkiyede eğitim görecek öğrencilerin çalışmaları yapıldı.

Derneğimize vekalet yoluyla kurbanlarını bağış yapan tüm gönüllü ve bağışçılarımıza dünyanın dört bir tarafındaki öksüz yetim ve muhtaçlar adına  ve de derneğimiz adına şükranlarımızı sunarız.

Vekalet yoluyla verilen tüm kurbanlar İslami hassasiyetle ve isimleri okunarak kesildi. Yetim, mazlum ve muhtaçlara ulaştırıldı. Bağışçılarımız kurban kesimleri ve isimlerinin okunduğu görüntülere https://yardimeli.org.tr/Secure/giris.php linki üzerinden bağışçı şifre ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

Not: Görüntüler sisteme yüklendiğinde kurban vekaleti veren bağışçılarımız SMS ile bilgilendirilecektir...

Paylaş