Banka HesaplarıBağış Yap

Yetimlerin eğitiminde ben de varım!

Yetimlerin eğitiminde ben de varım!

(O has kullar ki) üzerlerine vacip kıldıkları hayrı yerine getiriler ve şerri kahredici bir virüs gibi yayılan günün kaygısını taşırlar. Ve kendi istek ve arzularına rağmen , muhtaçlara, yetimlere, ve esirlere yemek yedirirler.

(ve derler ki) : “Biz size sadece Allah için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Elbet biz yüzleri astırıp kaşları çattıran bir günde Rabbimizden korkarız. (İnsan 7-10)

Yardımeli Derneği, kurulduğu ilk günden itibaren yetimlere, şehid ailelerine ve kimsesizlere yönelik proje ve faaliyetlerini kesintisiz devam ettirmektedir.

Ümmete emanet edilen yetimlere sahip çıkılması ve yetimlerin haklarının korunması,  nübüvvetin ilk yıllarından itibaren vahyin öne çıkardığı ve müminlere sürekli tavsiyelerde bulunduğu bir konudur. 

Türkiye ve yürek coğrafyamızın farklı bölgelerinde yetimlere yönelik projeler geliştirilmiş, kalıcı eserler yapılmıştır.

Yetimlerin barınma, gıda, sağlık, kıyafet, eğitim ve psikolojik desteklerin yanında, moral ve motivasyon vererek sahipsiz olmadıkları ve her zaman yanlarında olduğumuz onlara hissettirilmiştir.
 


Yetim Eğitim desteği

Eğitim, geleceğe yapılan en güzel yatırımdır. Özgür düşünebilen, sorgulayan, merhametli ve bilgili nesillerin yetişmesi, toplumun   gelişmesi ve dönüşmesine katkı sağlayan en büyük etkendir.

Yetim Eğitim Projesi Türkiye ile birlikte 10 faklı ülkede başarı ile uygulanmaktadır. Yetimler, zaten hayatın diğer zorlukları ile mücadele etmekte, üstesinden gelmekte  zorlanmaktadırlar.. Eğitim harcamaları ve eğitim giderleri hususunda yetimlere verilecek destek, insana ve geleceğe yapılan en güzel destek olsa gerek.

Birbirlerinin velisi olan müminler zor zamanlarda bu velayet görevlerini yeniden hatırlamak ve hatırlatmak zorundadırlar. İslam coğrafyalarındaki mazlum öksüz ve yetimlerin yeniden hayata tutunmaları ve geleceğe dönük umutlarının yeniden yeşermesi, yaşadıkları topluma önder birer şahsiyet olma yolunda  onlara destek amaçlı bir projedir Yetim Eğitim Projesi
 


Yetim Eğitim Destek Projesi, her türlü eğitim imkanlarından ve maddi imkansızlıklardan yoksun olan öksüz ve yetimlerin eğitimlerini sürdürebilmelerine imkan tanımak, öksüz ve yetimlerin kendi ülkelerinde, kendi toplumlarına aydın ve münevver bir insan olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlar. Yoksulluktan ve imkansızlıktan dolayı eğitimine devam edemeyen veya zorlanan yetim ve öksüzlere sağlanan imkanlarla, eğitimlerinin devam ettirilmesi ve takip edilmesi hedeflenmektedir. 

Yürek coğrafyamızdaki farklı ülkeleri kapsayan projemizde; 10 farklı bağışçıdan oluşan bir grup, yine 10 farklı yetimden oluşan bir grubu desteklemektedir. Bu sayede bağışçılarımız aylık olarak vereceği Eğitim destek payı ile ,  10 ayrı yetimi destekleyecek, 10 ayrı yetimden dua alacaktır. Yetimlerin bilgileri ve eğitim durumları bağışçılarımız ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca, İlköğretim, orta öğretim ve üniversite öğrencilerine, eğitim-öğretim dönemleri içerisinde,   eğitim destekleri nakit olarak ulaştırılmaktadır. 81 ilimizde Temsilcilerimiz aracılığı ile tespitleri yapılan yetim öğrenciler ve diğer ihtiyaç sahibi öğrencilerle zaman zaman bir araya gelerek durum değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Paylaş