Banka HesaplarıBağış Yap

Yoksullara Yardım Haftası

Yoksullara Yardım Haftası

Yardımeli Derneği Genel Başkanı Dr. Sadık Danışman 12-18 Aralık Yoksullara Yardım Haftası münasebetiyle açıklamalarda bulundu. Danışman;Yoksulluğun tanımını yaptı, reçetesini önerdi.

Yardımeli Derneği Genel Başkanı Dr. Sadık Danışman 12-18 Aralık Yoksullara Yardım Haftası münasebetiyle açıklamalarda bulundu. Danışman;Yoksulluğun tanımını yaptı, reçetesini önerdi.

“Dünyanın birçok tehdit altında küresel güçlerin doyumsuz isteklerinden kaynaklanan bu tehditlerin en büyüğü insana ve onun yaşamına olan tehdittir. Savaşların ve çatışmaların sonucu olarak milyonlarca insanın yaşam hakkı ellerinden alınarak mağdur edilerek yoksullaştırılmıştır. Küresel güçlerin ahlaki problemlerinden kaynaklanan yoksulluk büyük bir insani problem olarak, adeta vicdansız dünyanın geldiği noktayı tarif etmek mümkün değildir.

Yoksulluk; çocuğuna giydirecek bir şeyi olmamaktır.

Yoksulluk; çocuğunu okula gönderememektir.

Yoksulluk; hayatını sürdürebileceği gıdayı alamamaktır.

Yoksulluk; sağlık hizmeti almamaktır.

Yoksulluk; çalışacak bir iş bulamamaktır.

Yoksulluk; soğuk kış günlerinde ısınamamaktır.

Yoksulluk; sağlıklı bir şekilde doğum yapmamaktır.

Yoksulluk; elektrikten mahrum olmaktır.

Yoksulluk; temiz suyu satın alamamaktır.

Yoksulluk; insan haklarından, özgürlükten mahrum olmaktır.

Medeni sistemler o yoksulluğu yenecek en güçlü reçetelerdir

Yoksulluğun yaşamdaki yetersizliğini ve mahrumiyetini her alanda saymak mümkündür. Yoksulluk dünya coğrafyasında farklılık göstermekte. Bu farklılığın insanlardan kaynaklanan ve doğanın şartlarından kaynaklanan sebepleri olabilir. Ama sebepler ne olursa olsun söz konusu coğrafyada uygulanacak Medeni sistemler o yoksulluğu yenecek en güçlü reçetelerdir.

Hak ve adalete dayalı bir medeniyetin uygulandığı tarihi süreç içindeki paylaşım, fedakarlık, kardeşlik, merhamet, yardımlaşma ve dayanışma duyguları, yoksulluğu o coğrafyalardan yok sayılır duruma getirmektedir. Örneğin ‘’ Komşusu açken tok yatan bizden değildir’’ Hadisi Şerifi bunun en güzel reçete örneğidir. Veya ‘’ Bir insanın hayatını kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmaktır.’’ Maide suresi 32 vahiy mesajı.

Böyle bir medeniyetin ancak yoksulluk haftası olabilir

Ancak, güç ve sömürge medeniyetinin hakim olduğu sistemlerde 1 trilyon doları silahlanmaya, 230 milyar dolar kozmetiğe ve Somalili bebek açken 17 milyar dolar kedi köpek mamasına tüketilmekte. Böyle bir medeniyetin ancak yoksulluk haftası olabilir. Hakka ve adalete dayalı medeniyetlerde hergün yoksullarla paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma günüdür. 750 milyon obezi olan bir dünyanın Yoksulluk Haftası olması gayet normaldir.

Petrol, Ortadoğu coğrafyasının toprağı altında. Altın, Afrika coğrafyasının toprağı altında yerleştirilmişken neden bu yoksulluk Afrikada, Asyada ve diğer coğrafyalarda. Tek neden sömürge ve güç medeniyeti sisteminin yeryüzüne hakim olmasıdır.

Yoksulluk, savaşların, zulümlerin sonucunda üretilebilmekte. Dünyadaki 50 milyon yoksul mülteci bunun sonucu. Suriyedeki yoksulluk, Suriye diktatörünün ve işbirlikçilerinin zulmünün sonucudur ki başta Akdeniz sularındaki 4000 Suriyeli mülteci çoluk çocuk, bebek, kadın, yaşlı hayatını kaybetti. Yaşama hakkı insanın fiziksel olarak özünü teşkil eder.

Öyleyse yoksulluk nedir?

  • Asıl yoksulluk vicdanın yok olmasıdır.
  • Asıl yoksulluk insanlığı felakete sürükleyen sorumsuzluktur.
  • Asıl yoksulluk adaletten nasibi olmamaktır.
  • Asıl yoksulluk merhametten, adaletten, muhabbetten, aşktan, sevgiden nasibi olmamaktır.

Yoksulluğun reçetesi, adalet, eğitim, hakça paylaşım, yardımlaşma, dayanışma ve insan sevgisidir.

Son cümlemi, Aylan Kürdi bebeğin sahile vuran cesedi tüm mazlumlar ve yoksullar adına 7.5 milyar dünya insanlığı vicdanına atfolunur.

Adil paylaşımın olduğu bir dünyaya selam olsun.”

 

Dr.Sadık DANIŞMAN
Yardımeli Derneği Genel Başkanı

Paylaş