Banka HesaplarıBağış Yap

Dr.Sadık Danışman: Mazlum, Mağdur ve Muhtaç Olan Herkesin Yanındayız

Dr.Sadık Danışman: Mazlum, Mağdur ve Muhtaç Olan Herkesin Yanındayız

Yardımeli Genel Başkanı Dr. Sadık Danışman, Yardımeli'nin yurt içinde ve yurt dışında yaptığı faaliyetlerle ilgili olarak, Milat Gazetesi'nden Nil Gülsüm Gül'ün sorularını cevapladı.

Milat: Yardımeli Derneği kimler tarafından ve nasıl kuruldu?

Dr. Sadık Danışman:  Yardımeli Derneğikurulmadan evvel, Akabe Vakfı’nın, hem yurt içinde hem de yurt dışında yaptığı yardım faaliyetleri vardı. Daha sonra bu çalışmalar “Akabe Camiası” çatısı altında bir yardım kuruluşuna dönüştürüldü. Akabe camiasından 60 gönüllü bir araya gelerek böyle bir derneğin kuruculuğunu yaptılar. Derneğimiz böylece 2007 yılında kurulmuş oldu.

Milat: Yola çıktığınız zaman hangi ilkeler belirlendi?

Dr. Sadık Danışman: Derneğimizin misyonu kuruluş aşamasındayken belirlendi. Çok önemli birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak İlahi sınırlara riayet etmektir. Diğeri emanete sadakat. Çünkü bu tür kuruluşların en büyük yardımcısı bağışçıları ve gönüllüleridir. Bir diğeri ise şeffaflıktır. İster ayni, ister nakdi olsun yapılan bağışın hangi tarihte, hangi saatte yapılmış olduğu, nerede olduğu, ulaşacağı yere ulaşıp ulaşmadığı bilgisi her an takip edilebiliyor. Ayrıca derneğin tüm faaliyetleri ve hesapları da oluşturduğumuz bilgi ağı ile apaçık görülebiliyor.

Milat: Anlaşılan bağışçılarınızın müsterih olması için elinizden geleni yapıyorsunuz…

Dr. Sadık Danışman: Bu konuda müsterih olmak, bağışçının elbette ki hakkıdır. Biz “Alan Elle, Veren El Arasında Hayır Köprüsüyüz.” Onun için bu hayır köprüsü görevimizi ifa ederken mutlaka çok açık olmak durumundayız. İnsanların, veren ellerinde, alan ellerinde, yaptıkları bağışların, alan ellerinde bu bağışın kimden kendilerine ulaştığı noktasında da bilgiye sahip olmalarında büyük bir fayda var.

Milat: Yardım ulaştırdığınız kişileri nasıl seçiyorsunuz?

Dr. Sadık Danışman: İhtiyaç sahibi, mazlum, mağdur ve muhtaçların; dini, dili, ırkı, kimliği, coğrafyası, cinsiyeti sorgulanmaz. Çalışmalarımızı bu şekilde yapıyoruz.

Milat: Din ayrımı gözetiyor musunuz, tüm mazlumların mı yanındasınız?

Dr. Sadık Danışman: Mağdur, mazlum, muhtaç olması bizim için yeterlidir. Bu Müslüman olur, Hıristiyan olur, farklı bir dine mensup olur, tamamen dinin dışında olur fark etmez. Onun insani kimliği bizim için yeterli. Ama tabi ümmet coğrafyamız öncelikli bir hedefimiz içinde, böyle bir önceliğimiz var.

Milat: Derneğinizin mücadele alanları arasında sosyal yaşam ve cehaletle mücadele de yer alıyor. Bu hayli ilginç, başka neler mücadele alanlarınız arasında?

Dr. Sadık Danışman: Derneğimizin temel kuruluş amaçlarından birisi de doğal afetlerdir. Mültecilik, savaş, işgal altındaki ülkelerdeki insanlara sorumluluk bilincimiz dâhilinde gerekli desteği sağlamak amaçlarımız arasında yer alıyor. Bir diğeri de ister ülkemizde olsun ister yurtdışında olsun yoksullukla mücadeleye önem veriyoruz.

Milat: Dünya geneline baktığımızda yardım edilecek manzaranın içinde neler var, özellikle dikkatinizi celbeden hususlar nelerdir?

Dr. Sadık Danışman: Dünyada 1 milyara aşkın insan günde 1 dolara çalışıyor. 1 dolarlık bir kazançla hayatını idameye çalışıyor. 500 milyonu aşkın insan elektriksiz. 800 milyon insan her gün aç yatıyor. Günde en az 4 saat sadece su taşıyıp barınağına getirme çalışan bayanlar var. Her yıl 5 milyonu aşkın bebeğimizi, çocuğumuzu özellikle enfeksiyon hastalıklarından kaybetmekteyiz. Bu örnekler çoğaltılabilir. İslam hayır medeniyetidir ve dünyada 1 buçuk milyar Müslüman varken bu tablolar niye diye sormak lazım.

Milat: Bu tablo nerelerde ağırlık kazanıyor?

Dr. Sadık Danışman: Amerika da dâhil olmak üzere yeryüzünün değişik hemen hemen her bölümünde görebiliriz ama yoğunlukla Afrika. Daha sonra Güney Amerika, Latin Amerika ülkelerinin bir kısmı, Asya’ da, Hindistan,  Bangladeş, Pakistan ve benzer yerler.

Milat: Bu acı tablonun Batı Avrupa dışındaki bölgelerde ağırlık kazanmasına yorumunuz nedir? Bunun bir nedeni olsa gerek?

Dr. Sadık Danışman: Yardımeli Derneği bu sebepleri sorgulayarak çalışmalarını, faaliyetlerini belirliyor. Bizim tespitimiz yaşadığımız dünyada, güç ve sömürgecilik medeniyeti hâkim olmasıdır. Böyle olunca, Afganistan, Irak işgal ediliyor, Çeçenistan’ da katliamlar yapılıyor. Filistin açık hava hapishanesine dönüştürülüyor, toprakları işgal ediliyor, Somali’ de çocuklar açlıktan ölüyor. Afrika’nın her köşesinde hemen hemen insanlar yoksullukla baş başa bırakılmış durumda.

Milat: Bir tarafta açlık bu denli büyük yaygınlık kazanırken, madalyonun diğer tarafında ne var?

Dr. Sadık Danışman: Bir tarafta 800 milyon insan açlığın pençesinde kıvranıp, yatağına aç girerken diğer tarafta da 800 milyon obez var. Her yıl sadece Avrupa’da 11 milyar dolarlık dondurma tüketiliyor. Her yıl yaşadığımız bu dünyada 230 milyar dolar sadece kozmetiğe harcanan para. Somali’de çocuklar açlıktan ölüyor, anneler beslenemediklerinden sütleri olmuyor. Diğer tarafta da her yıl 75 milyar dolar para kedi-köpek mamasına harcanıyor. Bunun tek bir sebebi var, güç ve sömürge medeniyetinin dünyaya hâkim olmasıdır.

Milat: Derneğiniz ayrıca cehaletle mücadeleyi de çalışma alanları içerisinde tutuyor. Bundan bahseder misiniz?

Dr. Sadık Danışman: Biz sadece aç mideleri doyurma noktasında değiliz. Aç midelerini doyurmanın yanı sıra, insanların kalbini ve beynini de doyurma gayretindeyiz. Biz bütün mağdurlara maddi destek sağlamaya çalışıyoruz. Bunun mutlaka konferans, seminer, kitap, gazete, dergi, sohbet çalışmalarını da sürdürüyoruz. Ancak özellikle altını çizerek söylemek istiyorum;  misyoner faaliyeti gibi bir faaliyet alanımız yok. Yardım ettiğimiz insanların dini inançları ile ilgini bizim herhangi bir telkinimiz ya da bir talebimiz söz konusu olamaz.

Milat: Yardımlarınızda ilham kaynağınız neresi?

Dr. Sadık Danışman: Yardımeli Derneği küresel bir yardım, şefkat hareketidir. Biz kardeşlik bağını tekrar gündeme taşıyabilir miyiz diyerek, Ensar ve Muhacir kardeşliğinden esinlenerek, ilham alarak yola çıktık. Ve Yardımeli’nin majör projesi olarak kardeş aile projesini oluşturduk. Bunun temelini de yine vahyin mesajındaki, “Müminler ancak kardeştir” düsturundan aldık. “Kardeşlik Sınır Tanımaz” sloganıyla çıktık. Aile mefhumunun dahi unutulmaya başlandığı bir dönemde, biz kardeşliği sıcak tutma adına,  bu “Kardeş Aile Projesi ile yola çıktık. Allah’a şükür bugüne kadar 6 bin 500’ü aşkın kardeş aile oluşturduk.

Milat: Nasıl kardeş aile olunuyor?

Dr. Sadık Danışman: Aileler her ay 200 TL bağışta bulunuyor ve bunu bir yıllığına taahhüt ediyor. Bizde bunu alan ellere ulaştırıyoruz. Düşünün Lübnanlı, Filistinli, Mogadişulu, Somalili bir aile benim Mardin’de, Kastamonu’da kardeş ailem var diyor.  Bu ayrıca bir kardeşlik duygusunun oluşmasına ve o ailelere güven verme adına son derece önemlidir.

Milat: Derneğiniz, Filistin için neler yapıyor, orada kaç kardeş aile var?

Dr. Sadık Danışman: Filistin mülteci kamplarını seçme önceliğimiz olmalıydı ve bizde bunu yerine getirdik. Çünkü bu kardeşlerimiz Mescit-i Aksa’nın  ribatındalar. Hem ülkeleri işgal edilmiş ve her gün şehadet haberleri geliyor. Bizim ümmet adına bugün Mescid-i Aksa’nın nöbetinde olan bu kardeşlerimizin, o mübarek direnişlerinin yanında yer alma mükellefiyetimiz vardı ve biz bunun gereğini yapmak durumundaydık.  Siyonistler tarafından açık hava hapishanesine dönüştürülen Gazze’de 3150 kardeş ailemiz var şükürler olsun. Tabi esas burada, esas iftihar, esas bunun esas en büyük övünç kaynağı veren ellerin. Çünkü veren el kardeş aileler. Allah onlardan razı olsun.

Milat: Gittiğiniz ülkelerde Türkiye’den yardım yapılması nasıl karşılanıyor?

Dr. Sadık Danışman: Türkiye’nin gerçekten bu konuda öncülüğü var. Bu çok önemli tabi, hatırlayalım, Kurtuluş Savaşımızda Pakistanlı bayanlar altınlarını çıkarttı, bakır tencerelerini sattı, bu ülkenin insanlarına gönderdi. Diğeri Habeşistan, Müslümanların en zor zamanında Peygamber Efendimiz “Orada adil bir hükümdar var gidin, o sizi misafir edecektir” demedi mi?  Bugün onların torunları olarak, bu durumda bize görev düşmez mi? Bir de şunu da ekleyelim, kat yarışlarında olan Dubaili körfez ülkelerinin insanları, görmüyor mu kardeşlerini. Hani Şark’ta birinin ayağına diken batsa, Garb’taki bu acıyı duyacaktı…

Milat: Türkiye’nin yardımları mağdurların sıkıntısını giderirken örnek de teşkil etmesi açısından hayli önemli o zaman?

Dr. Sadık Danışman: Elbette ki… Özellikle son yıllarda nerede doğru düzgün bir bina görürseniz biliniz ki Türkiye Cumhuriyet’i gelmiş o binayı yapmış. Nerede güzel bir faaliyet görürseniz bilin ki bir sivil toplum kuruluşumuz gitmiş o güzel faaliyeti yapmakta. Yetimhane, hastane, okul, en azından bir aş evi, ya da farklı faaliyetleri yapanlar Türk kurumlarıdır.

Milat: Bu ülkelerde misyonerler etkin mi?

Dr. Sadık Danışman: Darfur ile ilgili şunu söyleyebilirim.  2008 yılında orada bulunduğum vakit 116 tane yardım kuruluşu vardı ve sadece 12 tanesi İslamî ülkelerdendi. Diğerleri hep kilisenin yardım kuruluşlarıydı. Onların da amaçları çok farklıdır. Orada mülteci kamplarına girdiğiniz zaman çocuklar sizi ‘hello’ diye karşılıyorlardı. Ne zaman siz “selamün aleyküm” derseniz Müslüman olduğunuzu anlayıp daha sıcak davranıyorlar.

Milat: Tanık olduğunuz misyonerlik faaliyeti oldu mu?

Dr. Sadık Danışman: Hollandalı bir aile çocuklara şeker dağıtırken bunu Hz. İsa gönderdi dediğine bizzat tanık oldum. O yardım kuruluşları bu amaçlarla orada, bu da insanı üzüyor. Ama Elhamdülillah o 12 tane yardım kuruluşunun 6 tanesi de Türkiye’dendi o dönem için… İlk defa bir hesabı, çıkarı olmayan, sadece insani olayı itibari ile orada bulunanlar Müslümanlar oldu. Bu gerçekten ülkemiz adına iftihar edilecek husus.

Milat: Çalışmalarınız Türkiye ayağında neler var?

Dr. Sadık Danışman: 7 bölge, 7 il, 7 okul diye bir projemiz var. Her yıl ülkenin değişik yerlerinden birer okulu alıp restore ediyoruz.Gönüllülerimiz tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler tespit edilerek ihtiyaçlarını giderecek şekilde yardımlar oluyor. Tekerlekli sandalye yardımlarımız oluyor. Özellikle bunun devlet hastanelerinin geneline duyurduk. Acillerde ihtiyaç duyan devlet hastanelerimize bu tür desteğimiz oluyor. Ayni yardımlar noktasında giysi, gıda yardımlarımız sürüyor.  Ramazanda programlarımız var, iftarlarımız var.  Kurban Bayramı döneminde kurbanla ilgili çalışmalarımız oluyor. Bunun dışında özellikle hastalara, engellilere yönelik hizmetlerimiz var.

Milat: Derneğinizin Sudan’da  “Yetim Kompleksi” çalışması da var. Bu çalışma hangi aşamada?

Dr. Sadık Danışman: İsmiAkabe Yetimler Külliyesi” olan projemiz 22 dönüm üzerine oturuyor, 7 bloktan oluşuyor, her bloğunun 900 m² oturumu var. 5 bloğunu tamamladık ve bu yıl Haziran’da inşallah faaliyete geçiyor. Orada yetimleri barındıracağız, yetimleri eğiteceğiz. Bunla ilgili olarak, her türlü yardımları ve bağışları bekliyoruz.

Milat: Gönüllülük esası üzerinden yürütülen çalışmalarınıza iştirak etmek isteyenler ne yapmalı?

Dr. Sadık Danışman: Bizim 10 bini aşkın gönüllümüz var. Yani bize, derneğe, Sudan Külliyesi’ne, yardımcı olmak isteyen, ben oranın, o yetimlerin aşında, yemeğinde, ben o yetimlerinin eğitim giderlerinde, ben o yetimlerin barınma giderlerinde katkıda bulunmak istiyorum diyen her kardeşimiz gelip rahatlıkla bu şekilde bağışta bulunabilir ve bağışını takip edebilir. Veya kendileri gelip bizatihi çalışabilirler.

Milat: Çok sayıda, kalıcı hizmetleriniz var, bunlardan biraz bahsedebilir misiniz?

Dr. Sadık Danışman: Biz ilk kriz anında gerekeni zaten yapıyoruz. Ama bir de kalıcı yardımlarımız var. Pakistan’da yaptığımız bir okulumuz vardı, sel sonrası Keşmir’de bir okul (kolej) yaptık. Pakistan için kalıcı bir çalışma daha yapmak istedik ve orada “Eyüp Sultan Köyü” kurmaya karar verdik. 44 dönüm arazi üzerine, 91 haneden oluşan bir köy kuruyoruz.  O köyün okulu, mescidi olacak, iş atölyeleri, seracılığı, hayvancılık olacak, bunların hem eğitimini vereceğiz hem de onları kendi geçimlerini de temin edecek bir duruma taşımaya çalışacağız. Somali’de “Çocuk Hastanemizin” temelini Sayın Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ ile attık. Orada ayrıca bir göz hastanemiz de var şu anda orada her gün 80 kişi muayene ediliyor, 30 kişi de katarakt ameliyatı oldu. Yani bu tür faaliyetimiz orada devam ediyor.

Milat: Son olarak eklemek istediğiniz bir husus var mıdır?

Dr. Sadık Danışman: Ben Milat Gazetesi aracılığı ile çalışmalarımıza destek olmak isteyen arkadaşlarımıza “Sizin de bir Kardeş Aileniz olsun” diyorum. Bize ulaşmak isteyenler web sitemizden, 0212 541 48 00 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirler. Ayrıca ülkemizin kültür, siyaset, düşünce yönüyle basın hayatına bir gazetenin daha eklenmiş olması, büyük bir zenginlik. Milat Gazetesine yayın hayatında başarılar diliyorum, ayrıca bu anlamlı röportaj için ayrıca çok teşekkür ediyorum.

Paylaş