Banka HesaplarıBağış Yap

Halep'de İnsanlık Dramı Yaşanıyor! - Basın Açıklaması

Halep'de İnsanlık Dramı Yaşanıyor! - Basın Açıklaması

Suriye, Halep, Irak, Musul,Arakan, Filistin, Gazze, ve Yemen'de yaşanan insanlık dramlarına sessiz kalmamak için yapılan basın toplantısında Dernek Başkanımız Sadık Danışman basın açıklaması yaptı.

 

YARDIMELİ ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ
08/12/2016 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI

 

HALEP'DE İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR!

Halep Yanıyor…

Halep Ağlıyor…

Halep Yıkılıyor…

Halep Dünya İnsanlığına S.O.S diyor…

Halep’te Kadın-Çocuk –Bebek-Yaşlı Katlediliyor…

Halep'te Hastaneler-Okullar-Pazaryerleri- Camiler bombalanıyor...

Halep Zulme Direniyor…

Halep İnsanlık Vicdanını bekliyor…
 

Halep, Bizleri, Sizleri Tüm İnsanlığı Bu Zulme Dur Demeye Bekliyor...

Değerli  Basın Mensupları Suriye, Halep, Irak, Musul, Arakan, Filistin/Gazze, Yemen'de ... yaşanan insanlık dramlarını kamuoyuyla paylaşmak için yaptığımız basın toplantısına hoş geldiniz.

Halep Ortadoğu’nun müstesna bir şehri idi. Tarihi ile mimarisi ile doğası ile Kültürü ile İnsanları ile. Evet güzelim Halep şehri artık tarih sayfalarında, fotoğraf albümlerinde hatıralarda kaldı.

Zalimlerin Suriye’ye, Halep’e uyguladıkları zulüm ile başta Esad’ın Zalim ordusu, İşbirlikçileri ve yaşananlara seyirci kalan batı ülkeleri olmak üzere ırkçılar, mezhepçiler, insani ve ahlaki hiçbir kural tanımayan, insanlıktan nasibini alamamış katiller ve caniler...

Halep’te Kadın Çocuk-Bebek-Yaşlı-Hasta-Engelli demeden ağır silahlar ile uçaklardan attıkları varil bombaları ile kimyasallar ile Halep’i ve Halep’te yaşayanları katlediyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar. Bebekler ölüyor, Halepli anneler kan ağlıyor...
 

Güzel HALEP Şehri yakılıyor, yıkılıyor…

On binlerce Haleplinin can pahasına, namus pahasına, göç etmelerine; kadınlara, genç kızlara tecavüzlere, işkencelere, sefalete, açlığa, soğuğa, bulaşıcı hastalıklara, binlerce annesiz-babasız yetim kalmış çocuklara, bebeklere, terk edilmiş bir Halep! Ablukaya alınmış, insanlıktan tecrit edilmiş bir Halep!
 

Değerli Basın Mensupları;

Halep’te yaşanan bu insanlık dramı 7,5 milyar insanlığın gözü önünde işlenmekte. Halep’teki bu insanlık dramı, zulüm tabloları, İslam ülkelerinin ve tüm dünya ülkelerinin  TV ekranlarına ve yazılı basına yansımakta.

Suriye'de katledilen 500 bin kişinin ve göç eden 7 milyon insan, yıkılan, yakılan Suriye,   Ümran bebek, Aylin bebek, çocuklar, bebekler, yaşlılar, kadınlar! İnsanlık vicdanını harekete geçirmeye yetmedi demek ki…

Evet Yardımeli Derneği olarak, bu mazlum coğrafyalarda, Suriye’de, Halep’te bunlar yaşanmamalıydı diyoruz. Halep’te yaşananlar sadece zalimlerin suçu değil. Zalimleri bu insanlık suçundan engellemeyen, tüm insanlığın hepimizin sorumluluğu yok mu?

Halep’te daha fazla insanlık yok edilmeden, insan olan ve insanlığa duyarlı Dünya İnsanlığı, İslam Alemi harekete geçmeli, sorumluluk bilinci ile bu ölüm makinalarını durdurmalıdır.


Değerli Basın Mensupları;

Halep’te yaşanan bu acı insanlık dramına, tüm illerimizdeki ve Avrupa'daki temsilcilerimiz ile birlikte ülkemize ve tüm dünya insanlığına, kamuoyuna sizler aracılığı ile bir kez daha dikkat çekmek ve duyurmak istiyoruz. Daha fazla seyirci kalmadan, zaman geçmeden, Halep için ÇOK ACİLbir şeyler yapılmalıdır.

Halep’te insanlık zalimler tarafından katledilirken Halep tarihi kültürü, mimarisi ile yakılıp yıkılırken BM ‘lerde Halep için alınan ateşkes kararı Rusya ve Çin tarafından veto edildi. Zalimlere, Suriye'deki zulme yani bebek, çocuk, kadın ve yaşlıları katletmeye devam edin demektir.

Şu bilinmeli ki zalimler, vetocular ve zulme seyirci kalanlar, lanetle anılıp tarihin çöplüğünde kalırken;  Ümran-Aylin ve Banna gibi Suriyeli çocuklar ve zulme uğrayanlar tarihin unutulmaz sayfalarında yer alacaktır. 


Değerli Basın Mensupları;

Yardımeli Derneği İDSB ve TGTV'ye üye bir insani yardım kuruluşudur. Yardımeli Suriye’ye, Halep’e ve tüm mazlum coğrafyalara tüm imkanlarını zorlayarak insani yardım ulaştırma konusunda gayret içindedir. Özellikle de şu anda HALEP için seferber olmuş durumdadır. Halep'e un, gıda ve kıyafet gibi insani yardımları ulaştırmada son aylarda ciddi sıkıntılarla karşılaşılmakta; İnsani yardımların zamanında ulaştırılabilmesi için ACİL Olarak İNSANİ YARDIM KORİDORU açılması gerekmekte.

Dünya insanlığı ile Halep arasında Yardımeli, insani yardımlarda köprü olmaya hazırdır. Ancak Halep’in bizlerden, sizlerden tüm insanlıktan talebi, zulümleri, ölümleri, gözyaşını, kanı durdurmaktır. Zalimlere karşı mazlum Halep halkı ile saf tutmaktır. İnsanlığın bitmediğini haykırmaktır.

Ayrıca  insani yardımın yanı sıra Halep için İDSB ve TGTV Sivil Toplum örgütlerinin alacağı her türlü fiili eylem kararlarında yer alacağımızı deklere ediyoruz.

Basın açıklamamız Arapça ve İngilizce olarak da sizlere takdim edilecektir. Aynı basın açıklamasını şu anda Ankara, Diyarbakır, İzmir, Van, Kayseri, Malatya, Antalya, Şanlıurfa ve Konya'da da temsilcilerimizle birlikte kamu oyuyla paylaşıyoruz.

Değerli basın mensupları Suriye’de yaşanan insanlık dramını, dünya kamuoyuna duyurmanız ve insanlık vicdanının Halep için harekete geçmedeki katkınızdan dolayı, tüm mazlum coğrafyalardaki mazlumlar adına sizlere teşekkür ediyoruz. Katılımınıza teşekkür ediyoruz.

 

Dr. Sadık DANIŞMAN
Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği
Genel Başkanı

Paylaş