Banka HesaplarıBağış Yap

Kurban Görevlilerine Dair

Kurban Görevlilerine Dair

 
Mustafa İslamoğlu hocamızında söylediği gibi bizim tekasür yani çokluk krizimiz yoktur. Kurban sayılarının çokluğundan daha önemli olan yaptığımız işi kaliteli ve sorunsuz bir şekilde bitirmektir.
Bu sebeple kurban koordinatörlüğü olarak aşağıdaki kriterlerde kurban ekiplerinin oluşturulması düşünülmüştür. Yönetimce de uygun görülen bu kriterler kısaca 3 Ana grupta toplanılmıştır.

A. Kurban Bölge Sorumlusu Kriterleri:

 • Sorumlu kişi, camiamızın genel düşüncesini bilen kişidir. Kurban işini dünya beklentisi ile değil, ahiret beklentisi ile yapar.
 • Dış temsilde sıfır sorun ile gelmeli, varsa sorunları çözümünü de beraberinde oluşturmalı.
 • Bölge sorumlusu kurban hissesi toplamada en aktif rol alandır. Gerektiğinde organizasyondaki şahsi masrafını da kendisi karşılar.
 • Organizasyonun başından sonuna kadar işe hakim olup, kurban alımı, ulaşım ücretlerini, konaklama ücretlerini en uygun şekilde çözmeye çalışır. Evrakları eksiksiz tutar.
 • Sorumluluğunu kurban harici dönemler içinde canlı tutar. Bilgi verir, bilgi alır.

B. Kurban Gönüllüsü Kriterleri:

 • Sorumlu kişi ile aynı değerleri taşıyan, referanslı kişilerdir. Bu referanslar; temsilci ve kardeş kuruluşlar vasıtasıyla oluşur. Gönüllü yük alır, yük olmayandır.
 • Kurban hissesi toplayan kişidir: Usulen 100 kurban hissesi topluyor ise masrafları Yardımeli tarafından karşılanan. 50 hisse ise %50 masrafları karşılanır. Az ise dernek bir miktar masraflarına yardımcı olur.
 • Gönüllü kişi kurban sorumlusu olmaya her zaman aday olduğu için, bir sonraki organizasyonda sorumlu olarak görev verilebilir veya kendisi görev talebi yapabilir.

C. Kurban Katılımcısı Kriterleri:

 • Camiamıza olan dostluğu sebebi ile kültürel ve sosyal gezi amaçlı olarak kurban etkinliğimize katılan kişilerdir. Yükümlülükleri sınırlıdır.
 • Katılımcı dostlar; ulaşım, konaklama ve kişisel masraflarını kendileri karşılar.
 • Programa mümkün olduğu kadar uymaları beklenilir. Ancak organizasyonu sıkıntıya sokmayacak bazı etkinliklerde yapabilir.(Turistik veya ticari amaçlı işlerine de bakabilir.)
 • İmkanları dahilinde gidilen fakir ailelere veya yetimlerimize kontrollü ve bilgimiz dahilinde yardım yapabilir. ( Sorun çıkmaması için önceden bilgi alması kendisi için faydalı olur.)
 • Katılımcı misafirimiz olarak kabul edildiğinden elden geldiğince yardımcı olunur, ancak kurban organizasyonu ana işimiz olduğundan bu dönemde ekstra ilgi talep etmemesi arz edilir.

 

A. Kurban Sorumlusunun Özellikleri:

1. Aidiyet-Aşk-Adanmış insanlardan olmalıdır.
2. Uyum-Ufuk-Umut ilkelerinin bilincinde olmalıdır.
3. Yapacağı işin sadece kurban ile sınırlı olmadığını bilmelidir.
4. Mümkünse sorumlu kardeşlerin lisan bilenlerden olması güzel olur.
5. Sorumlu ve gönüllü kişi Kurban kesmeye gidildiğini asla unutmamalıdır. 

B. Kurban Dernek Koordinatörlüğünün Ön Hazırlıkları:

1. Bir bölgeye ilk defa gidiliyor ise o bölge ile ilgili bilgi edinmek.

 • Ülke nüfusu ve dini dağılımı
 • Ülkenin başkenti ve büyük illeri
 • Güvenlik yönünden ülke incelenmelidir.

2. Yardımcı olabilecek kişi ve kurumları tespit etmek.

 • Ülkenin dilini iyi bilen bir tercüman bulmalıdır.
 • Partner kuruluş bilgilerini toplamak. Gidilecek bölgedeki kurumlardan randevu almak. Partner kuruluşun güvenirliliği ve kurumumuza bakışı bilmeli.
 • Kurbanlık fiyatlarını almak mümkünse, İki ay öncesinden almaya çalışmak.
 • Kurbanlık seçiminde dini şartları sağlayacak özelliklere sahip olacaktır.

3. Kurban eti dağıtılacak bölgelerdeki insanların genel durumlarının tespit etmek.

 • Müslüman mı,  gayri Müslim mi?
 • Fakirlik ve kültür düzeyleri ne durum da?
 • Dağıtım esnasında karşılaşılabilecek problemler var mı?

4. Bölgeye ulaşımın yolunun tespiti.

 • Uçakla gidilecek ise gidiş-dönüş tarihleri, uçak fiyatları
 • Uçaktan indikten sonra kalınacak mekân tespiti. Karayolu aracı tespiti.
 • Otelde kalınacak ise, pazarlık edilerek yer uygun fiyata yer ayırtılması.

5. Kurban organizasyonu süresince ihtiyaç olacak tüm malzemelerin hazırlanması.

 • Afiş (Bölgeye sürekli gidiliyor ise uygun fiyat ile yerinde yaptırılabilir.)
 • Poşet ( Uçak ile götürme yerine, gerekirse bir miktarı gittiği yerde alınması.)

C. Kurban  Sorumlusunun Ön Hazırlıkları - 1.Aşama :

1. Kurban’a gelecek ekibi belirlemesi ve derneğe onay için sunulması.
2. Hisse toplamayı hızlandırırken, her çalışma bölgesi için en az iki kişi belirlemek.
3. Ekip ile bilgilendirme toplantıları yapmak. Eksiklilikleri gidermeye çalışmak.
4. Kurbanlıkların alınması hususundaki tüm girişimlerin tamamlamak.
5. Bölgede ihtiyaç olabilecek kişisel malzemelerin alınması veya hatırlatılmasını yapmak.
6. Foto ve video çekimleri için en az iki foto-kamera ayarlaması gerekir.
7. Kaliteli bir çekim için ekipteki herkese bilgi verilmesi. Sorumlu tayin etmesi.
8. Gideceklerin uçak biletlerinin önceden ucuz alınması sağlamak.
9. Gereksiz malzemelerin götürülmemesi için uyarılar yapmak.
10. Mümkünse sistemi ayarlayarak tek yerde kurban kesimlerini programlamak.
11. Kurban bütçesini oluşturmak.

D. Kurban Sorumlusunun Ön Hazırlıkları - 2.Aşama:

1. Kurban organizasyonunda kullanılacak Afiş-Poşet ve diğer malzemelerin hareket gününden en az 3 gün önce kontrol etmek. Eksiksiz hazırlık yapmak.
2. Kurban kesim listesini mutlaka yanına almak. İlave çıkarsa sonra ekler.
3. Uçak saatinden en az 2 saat önce ekibiyle havalimanın da bir araya gelmek.
4. Bölgeye indikten sonra, hangi malzemelerin nerede kullanılacağı tasnif etmek.
5. Birkaç bölgede kesim yapılacak ise, ekibi oluşturup, gerekli hatırlatmaları yapmak.
6. Bazı bölgelere gitmeden aşı gerekebilir.  İki ay öncesinden araştırmayı yapıp, aşının nerde yapıldığını tespit ederek aşıyı ekipteki herkese yaptırmak.
7. Götürülecek ve organizasyon sonrası getirilecek resmi evrakları hazırlamak.
8. Tüm gönüllülerin muvafakatname doldurmasını tamamlamak.
9. Bölgede kardeş aileler ziyaret edilecek ise gerekli hazırlıklar yapılmalı.

E. Saha Sorumlusunun Çalışmaları:

1. Hayvan stoku ve kesim yapılacak bölgeyi kapsayacak şekilde afişleri asılacaktır. Mümkünse tek kesim yeri seçip, parçalama ve sevkiyatın kolaylaştırılması gerekir.
2. Kesim ekibini bir araya getirip, aşağıdaki maddeleri bir bir hatırlatmak.

 • Yapılan işin Allah rızası için olduğunu anlatmak.
 • Hayvanlar kesilirken eziyetlere müsaade etmemek.
 • Mümkün olduğu kadar kesim işi yapanın abdestli olmasını,
 • Hisse sahiplerinin ismi okunmadan kesimin asla yapılmamasını,
 • Ekibin acele etmemesini, ancak pratik olunmasını, güvenliğe dikkati,
 • Temizliğe azami dikkat edilerek çevrenin sürekli temiz tutmaya çalışmak.
 • Deri ve etlerin düzgün istiflenmesini, dağınıklığı önlenmeye sağlamak.
 • Parçalamada, tartıda ve poşetleme ile dağıtmada azami titizlik göstermek.

3. Kurban hisse sahiplerinin isimlerinin okunması, mümkün ise ikinci kez tekrar edilmesi.
4. Eldeki en önemli veri olan video ve fotoğrafları titizlikle çekmek ve getirmek.
5. Dernekten alınan isim listesi ile kesimin uygunluğunu son kontrolü yapmak.
6. Bölgede sonrada kullanılacak malzemeleri korumak, emanetçilere teslim etmek.
7. Bölgelere giden görevliler sadece kurban kesip, dağıtıp gemlememeli. Bölge ile ilgili iyi bir gözlem yapıp, detaylı raporlar hazırlamalı.

F. Et Dağıtımı ve Görüntü Alınması:

1. Kuyrukta bekleyenlere et dağıtılacak ise kamera yerini sabitlenmesi.

 • Çok foto ve video almak yerine birilerine rica ederek spot resimler çekmek.
 • Resimleri çekerken insanları kırmamaya ve üzmemeye azami dikkat etmek.

2. Evlere et dağıtılacak ise ev sahibi çıkar çıkmaz resim çekmemek, müsaade istemek.
3. Mümkün olduğu kadar gülümseyerek poşeti uzatmak, yerel hassasiyetlere dikkat et.
4. Şeker ve benzeri hediye dağıtılacak ise  yine sabitleştirilmiş bir-kaç fotoğraf almak.
5. Güvenlik, Hırsızlık ve Toplumsal olaylara karşı sürekli uyanık olunmak.

G. Evrak ve Doküman:

1. Dernek tarafından verilen evrak ve raporlar  her bölge için aynı formatta doldurulmalı
2. Partner’den  tüm et dağıtılanların isim listesini almak.(Bunu önceden hatırlatınız.)
3. Kesilen hayvanların sayısı, fiyatı ve diğer dernek dokümanlarını karşılıklı imzalamak.
4. Kişisel harcamaları dernek parasına karıştırmamaya özen göstermek.
5. Bölgede çekilen tüm resimleri olduğu gibi değil, bozuk olanları atarak, diğer evrak ve dokümanlarla derneğe teslim etmek.
6. Dernek yetkilisinin edinmek istediği her türlü bilgiyi mümkün olduğu kadar yazılı bir rapor ile veya acele etmeden sözlü olarak bilgi vermek.
7. Bölge sorumlusu gerektiğinde eksik bilgilerin tamamlanması için derneğe tekrar çağrılıp, bilgi verilmesi istenilebilir. (Evrak eksikliklerimiz problem olmaktadır.)

Paylaş